Producten en toepassingen

Dankzij bioraffinage kunnen we biomassa efficiënt omzetten in verschillende componenten zoals vezels, eiwitten, oliën en vetten, koolhydraten, suikers en lignine. Deze componenten zijn toe te passen in een scala aan eindproducten. Wageningen Food & Biobased Research werkt samen met opdrachtgevers aan de realisatie van deze waardevolle eindproducten.

Componenten uit biomassa kunnen direct, of na verdere bewerking (biologisch, thermisch of chemisch) gebruikt worden in biobased producten. Voorbeelden van deze producten zijn voedsel en veevoer, materialen en chemicaliën en farmaceutische, medische en cosmetische toepassingen. Wageningen Food & Biobased Research bekijkt de best mogelijke toepassing van biomassacomponenten vanuit haar expertise op het gebied van biomassa en bioraffinage.

Hoogwaardige inzet van biomassa

In het ideale geval realiseren we biobased producten met een minimaal verlies aan grondstoffen (biomassa). Maar behalve het beperken van grondstofverliezen is het ook van belang dat we de meest efficiënte en hoogwaardige inzet van biomassacomponenten realiseren. Biomassa kan door scheiding in componenten een hogere totale economische waarde krijgen dan wanneer we de grondstof direct  voor een toepassing benutten. Na scheiding kunnen bijvoorbeeld zeer waardevolle farmaceutische of chemische inhoudsstoffen geïsoleerd worden. De keuze voor een specifieke toepassing van biomassa en componenten is meestal vraag-gestuurd. Om de maximale economische waarde te kunnen creëren,  passen we het zogenaamde ‘cascaderingsprincipe’ toe. We kijken dan naast efficiëntie van inzet van biomassa ook naar de zogenaamde ‘waarde piramide’: de meest waardevolle producten die we kunnen realiseren vanuit biomassa.  

Voordelen van biobased producten

Behalve naar efficiëntie, waarde en functionaliteit van biomassa kijken we ook gericht naar voordelen van biobased producten ten opzichte van huidige producten. Een biobased product kan bijvoorbeeld duurzamer, CO2-neutraal, minder toxisch of lichter en beter afbreekbaar zijn. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt bioraffinagetechnologieën en concepten en biobased producten en toepassingen voor verschillende industrieën. Verder ontwikkelen wij technieken voor de verbetering van processen en eigenschappen van specifieke biobased producten, bijvoorbeeld biobased kunststoffen. Voor opdrachtgevers realiseren we duurzaamheids- en economische analyses.

Van bioraffinage naar eindproducten

Het bioraffinageproces levert vaak meerdere biomassa componenten op uit één of verschillende biomassastromen. Wageningen Food & Biobased Research werkt doorlopend aan de ontwikkeling van verschillende bewerkings-, scheidings- en omzettingstechnieken om biomassa componenten zo efficiënt en hoogwaardig mogelijk te kunnen isoleren en gebruiken. We testen deze technieken in onze faciliteiten, waar experts uit verschillende vakgebieden (voorbehandeling, scheiding, chemie, polymeertechnologie) werken. In opdracht van samenwerkingspartners , zowel producenten van biomassa als afnemers van eindproducten, kijken we naar de mix van af te zetten biobased producten en de bijbehorende markten. We adviseren opdrachtgevers over de meest efficiënte, duurzame en waardevolle inzet van biomassacomponenten en de implementatie hiervan in de markt.

Voorbeeldprojecten