Verse biomassa en reststromen

Verse biomassa is een lastig hanteerbare vorm van biomassa: het is bederfelijk en moet worden bewerkt voor verdere verwerking mogelijk is. Wageningen Food & Biobased Research heeft veel ervaring met en kennis over vernieuwende verwerkingstechnologieën voor deze vorm van biomassa.

Onder verse biomassa verstaan we biomassa met een hoog watergehalte zoals gras, loof, blad en maaisel. Verse biomassa is vaak een reststroom uit de tuinbouw-en voedingsindustrie.

Integrale aanpak

Omdat verse biomassa bederfelijk is, is een integrale aanpak over de hele keten van belang. Wageningen Food & Biobased Research richt zich daarom op processen die rekening houden met de specifieke logistiek van verse biomassa. Een voorbeeld hiervan is de productie van vezels en fermenteerbare suikers uit bermgras. We kijken niet alleen naar de houdbaarheid, maar ook naar groene bouwstenen (zoals zetmeel en vezels) en eindproducten (zoals eiwitten en verpakkingen) die we vanuit verse biomassa kunnen realiseren.

Hoogwaardige producten

De bioraffinage van verse biomassa staat aan het begin van haar ontwikkeling: de producten zijn nog laagwaardig en processen niet of nauwelijks rendabel. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt hoogwaardige en financieel haalbare processen voor verse biomassa. Door ons onderzoek zullen organische zuren, aminozuren en fosfaat, maar ook specifieke chemische bouwstoffen uit verse biomassa als nieuwe duurzame producten beschikbaar komen.

Voorbeeldprojecten