Biobased transportbrandstoffen

In de Europese Renewable Energy Directive is vastgelegd dat in 2020 10% van de transportbrandstoffen duurzaam geproduceerd moet worden. De EU ondersteunt via beleidsmaatregelen vooral geavanceerde biobrandstoffen, geproduceerd uit niet-voedsel gewassen, organische reststromen en aquatische biomassa. Wageningen Food & Biobased Research doet al tientallen jaren onderzoek naar deze geavanceerde biobrandstoffen en hun toepassing.

Expertise & onderzoeksfaciliteiten

Om biobrandstoffen duurzaam te kunnen produceren en gebruiken is het van belang om de gehele biomassaketen te overzien: van biomassa productie tot en met conversie en eindgebruik. Wageningen Food & Biobased Research heeft ervaring met zowel de analyse, het ontwerp en de ontwikkeling van biomassaketens. Wij werken samen met partners uit de gehele keten, van begin- tot eindgebruiker. Wageningen Food & Biobased Research heeft specifieke expertise en lab en pilot-schaal onderzoeksfaciliteiten op de volgende deelgebieden:

  • Ontsluiting en enzymatische hydrolyse van biomassa en agrarische reststromen (upstream processing)
  • Fermentatie (voor bijvoorbeeld ethanol, ABE, en waterstof)
  • Productie, ontsluiting-, conversie en downstream processing van  aquatische biomassa zoals microalgen en zeewieren

Dankzij onze ervaring met biomassa en biomassaketens weten we welke specifieke biobased producten en energiedragers we uit deze grondstoffen kunnen ontwikkelen en voor welke stakeholders deze producten interessant zijn.  Zo creëren we niet alleen waarde voor biobased transportbrandstoffen, maar maken de gehele keten economisch en ecologisch aantrekkelijk.

Biobased transportbrandstoffen implementeren in de markt

De productie van geavanceerde biobased transportbrandstoffen is alleen rendabel als deze plaatsvindt in biobrandstof-gedreven bioraffinaderijen. In deze bioraffinaderijen kan biomassa verwerkt worden tot biobased brandstoffen én kunnen we hoogwaardige biomassacomponenten (voor bijvoorbeeld toepassing in voedsel, veevoer, chemicaliën en materialen) uit biomassa isoleren.

Wageningen Food & Biobased Research richt zich binnen deze bioraffinaderijen op een aantal belangrijke deeltechnologieën:

  • Alkalische, zure en milde ontsluiting van biomassa
  • Fermentatieve conversie van suikerfracties naar ethanol, ABE en waterstof (en chemicaliën)
  • Teelt en raffinage van aquatische biomassa (voor gebruik in biobased producten, bioenergie en biobrandstoffen)  
  • Duurzame valorisatie van reststromen

We werken samen met de industrie en nationale en international overheden aan verschillende ontwikkelingstrajecten en proposities voor biobased transportbrandstoffen. Dankzij onze expertise, onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten kunnen we opdrachtgevers inzicht bieden in technische en niet-technische knelpunten van het proces. Ons doel is dat deze geavanceerde biobased transportbrandstoffen uiteindelijk daadwerkelijk grootschalig in de markt worden geïmplementeerd.

Gerelateerde informatie