Bioraffinageconcepten

Ontwikkelingen in de biobased economy en de groeiende wereldbevolking (met een toenemende voedsel- en eiwitbehoefte) leggen een nieuwe claim op aanwezige biomassa. In de biobased economy kunnen naast voedsel en veevoer ook materialen en chemicaliën gemaakt worden op basis van biomassa, als we gebruik maken van slimme bioraffinageconcepten. Wageningen Food & Biobased Research werkt al tientallen jaren aan onderzoek en ontwikkeling van succesvolle bioraffinageconcepten.

Efficiënt benutten van biomassa

Afhankelijk van het type biomassa, de beschikbaarheid en de beoogde toepassing kunnen we verschillende bioraffinageconcepten toepassen op biomassa. Alle beschikbare onderdelen (componenten) van biomassa benutten we zo op de beste manier. Bioraffinageconcepten houden niet alleen rekening met volledige benutting van de biomassa, maar ook met specifieke technologieën om de componenten uit elkaar te halen, het voorkomen van verliezen van reststromen, logistieke aspecten en afzetmarkten. Voorbeelden van interessante bioraffinageconcepten waar Wageningen Food & Biobased Research aan werkt zijn groene bioraffinage (verwaarding van gras), kleinschalige biomassa (verwaarding van regionale reststromen) en algen bioraffinage (verwaarding van algen). In deze concepten benutten we naast de biomassa ook de “inputs” uit het landbouwsysteem, zoals water- energie en mineralengebruik en sluiten waar dat kan de kringloop.

Cascadering en marktwaarde

Een biobased economy heeft als doel biomassa zo hoogwaardig mogelijk en voor de meest geschikte toepassing inzetten. Dit principe heet cascadering. De uiteindelijke combinatie van toepassingen zoals voedsel, farmaceutische producten, chemicaliën, materialen of energie, bepaalt de toegevoegde waarde van biomassa. Door het toepassen van bioraffinage technologieën, zoals voorbehandeling, fractioneren en scheidingstechnieken, kunnen we verschillende componenten van de biomassa vrijmaken en verwerken. De verschillende componenten krijgen een eigen toepassing en dus een eigen marktwaarde. Met cascadering en bioraffinageconcepten kunnen we er dus voor zorgen dat biomassa een hogere economische waarde krijgt.

Duurzame biomassaketens

De ontwikkeling van nieuwe, hoogwaardige biomassa productieketens vraagt niet alleen om slimme bioraffinageconcepten. Ook inzicht in de duurzame biomassaketen: van productie tot transport en logistiek en eindproduct, zijn van belang. Uniek aan het werk van Wageningen Food & Biobased Research en Wageningen University & Research is de kennis over deze gehele biomassaketen. Met deze kennis kunnen we u helpen het gehele proces, van biomassa tot bioraffinage en eindproduct, te overzien.