Componenten uit biomassa

Dankzij bioraffinage kunnen we biomassa duurzaam verwerken tot vermarktbare producten. Afhankelijk van het type biomassa en de conversiemethoden die we kunnen toepassen zijn verschillende tussenproducten (zoals koolhydraten, suikers, eiwitten, oliën en vezels) te realiseren. Op basis van deze tussenproducten kunnen we eindproducten maken voor opdrachtgevers.

Biomassa omzetten in tussenproducten

Biomassa (gewassen en reststromen uit de agro- en voedingsmiddelenindustrie) kunnen we door middel van verschillende conversiemethoden omzetten in tussenproducten. Voorbeelden van deze conversies zijn mechanische, chemische, biochemische,  en thermochemische methoden. Componenten uit biomassa die we vervolgens kunnen isoleren zijn onder andere vezels, suikers, koolhydraten, oliën, eiwitten en lignine. Deze componenten of tussenproducten zetten we in onze laboratoria of met industriële partners via (bio)chemische conversie om naar de hoogwaardige eindproducten. Voorbeelden van deze eindproducten zijn energiedragers, materialen, chemicaliën, voedsel en veevoer. Tussenproducten zijn dus van groot belang om eindproducten te kunnen realiseren.

Lignine, eiwitten, oliën en andere componenten

Biomassa is onder te verdelen in verschillende typen: verse biomassa (gras, loof en blad), lignocellulose gewassen (hout, stro en grassen) en aquatische biomassa (zeewieren, microalgen en waterplanten). Deze verschillende typen biomassa hebben ieder andere hoeveelheden en soorten inhoudsstoffen, die interessant zijn voor de verwerking naar tussen- en eindproducten. Zo zijn lignocellulose gewassen rijk aan lignine, een inhoudsstof waarmee we materialen en bio-chemicaliën kunnen ontwikkelen.  Aquatische biomassa is rijk aan oliën en eiwitten, interessante componenten voor voedsel, veevoer en biobrandstoffen. Verse biomassa bevat vaak vezels en suikers die in te zetten zijn voor de productie van chemische bouwstenen en aminozuren. Biomassa bevat naast componenten waaruit we tussenproducten isoleren, ook kleine maar zeer waardevolle hoeveelheden inhoudsstoffen met bioactieve eigenschappen, zoals anti-oxidanten en anti-microbiëlen.

Kennis van de hele keten

Wageningen Food & Biobased Research combineert haar expertise op het gebied van conversietechnieken met kennis van biomassasamenstelling  en mogelijke biobased eindproducten. We overzien de gehele keten: van biomassa tot eindproduct en werken samen met partijen die bij de verschillende ketenfases betrokken zijn. Zo kunnen we opdrachtgevers helpen bij de vraag hoe zij biomassa optimaal kunnen benutten of hoe zij biobased eindproducten kunnen realiseren.