Logistieke analyse

Het ontwerp van een specifieke keten voor de biobased economy levert allerlei logistieke vragen op. Welke biomassabronnen, welke voorbewerkingen, transportvormen en opslaglocaties en welke schaalgrootte en conversietechnologieën moeten worden gekozen voor een duurzaam proces?

Logistiek proces

Biomassa heeft enkele belangrijke kenmerken die van invloed zijn op het logistieke verwerkingsproces. Voorbeelden hiervan zijn een relatief hoog vochtgehalte, een lage bulkdichtheid, een variabele vorm en deeltjesgrootte en de afbreekbaarheid van biomassa (met het risico van degradatie, ontbranding en schimmelvorming). Biomassa komt vaak volgens seizoensmatige patronen vrij, in kleine hoeveelheden, verspreid over een groot aantal locaties. De plek waar biomassa vrij komt is vaak niet gelijk aan de plek waar deze uiteindelijk verwerkt wordt. Het doel van een goed logistiek proces is dan ook om de juiste hoeveelheden biomassa, van de juiste kwaliteit, op het juiste moment, op de juiste plaats te krijgen. Leveringszekerheid is van groot belang in de logistieke keten om de omzettingsprocessen op tijd van biomassa te voorzien.

Antwoord op logistieke vragen

Wageningen Food & Biobased Research heeft jarenlange ervaring met biomassaketens en logistieke vraagstukken. Met een zorgvuldige analyse van de beoogde biomassaketen kunnen wij inzicht geven in het optimale logistieke proces. Om ontwerpbeslissingen te ondersteunen gebruiken we simulatie- en optimalisatiemodellen. Zo helpen we de logistiek bij het aanleveren van de juiste hoeveelheden biomassa van de juiste kwaliteit, op het juiste moment op de juiste plaats.

Publicaties