Marktvraag naar materialen, chemicaliën en energie

De beoogde omschakeling naar biobased materialen en chemicaliën gaat extra vraag opleveren naar biomassa. Een nauwkeurige inschatting van de omvang van de vraag en het soort biomassa dat nodig is, is van groot belang om de biobased economy vorm te kunnen geven. Wageningen Food & Biobased Research kan inzicht geven in deze vragen.

Micro- en macroniveau

De vraag naar biomassa speelt zowel op microniveau, bij bedrijven, als op macroniveau, binnen verschillende regio’s en werelddelen, een belangrijke rol. Wageningen Food & Biobased Research heeft ervaring met het inschatten van deze potentiële vraag vanuit nieuwe toepassingen en het gebruik van verschillende soorten biomassa, op micro- en op macroniveau.

Studies naar biomassabehoefte

Binnen verschillende studies heeft Wageningen Food & Biobased Research onderzoek gedaan naar de (toekomstige) biomassabehoefte van de chemische industrie in een biobased economy. De actuele stand van zaken bij gevestigde industriële bedrijven is in beeld gebracht, evenals nieuwe start-ups op het gebied van groene bouwstenen voor biobased plastics. In een specifieke studie is gekeken naar de productie van melkzuur uit lignocellulose biomassa voor de productie van het biobased plastic polymelkzuur of PLA. Binnen de nieuwe biobased ontwikkelingen is dit momenteel één van de meest beschreven en onderzochte cases .

Inzicht in haalbaarheid

Voor bedrijven en overheden is het vaak moeilijk om een nauwkeurige schatting te maken van proceskosten van een bepaalde productieketen binnen de biobased economy. Veel gegevens over dit type productieketens zijn niet openbaar. Wageningen Food & Biobased Research kan dankzij studies naar biomassabehoeften en de actuele stand van zaken in de industrie toch inzicht geven in de haalbaarheid van specifieke business cases.

Publicaties