1 miljoen ton minder voedselverspilling is haalbaar

Tussen nu en 2030 de helft minder voedsel verspillen in Nederland. Dat is de ambitie van stichting Samen tegen Voedselverspilling, in december 2018 opgericht om de nationale agenda tegen voedselverspilling professioneel op te pakken. “We gaan jaarlijks 1 miljoen ton aan verspilling voorkomen”, zegt de Wageningse voedselverspillingsexpert Toine Timmermans, directeur van de stichting.

Toine Timmermans als boegbeeld

Timmermans verdiept zich al ruim tien jaar in het thema voedselverspilling en wordt beschouwd als nationaal en  internationaal expert op dit gebied. Vanuit Wageningen University & Research is hij directeur van de stichting Samen tegen Voedselverspilling. “Ons met zijn allen inzetten voor een circulaire economie waarin grondstoffen optimaal gebruikt worden, dat is waar het uiteindelijk om draait”, aldus Timmermans eerder in Trouw.

Verbinden en versnellen

Nederlandse bedrijven, maatschappelijke organisaties, wetenschappers, overheid en consumenten komen via de stichting samen in actie. Telde Samen Tegen Voedselverspilling aanvankelijk 24 deelnemende organisaties, dit aantal is inmiddels opgelopen tot 52. Het initiatief is daarmee hét nationale platform dat partijen rond het thema voedselverspilling bij elkaar brengt, initiatieven met elkaar verbindt en een brede, systematische aanpak mogelijk maakt. Veranderingen komen hiermee in een stroomversnelling. Samen tegen Voedselverspilling fungeert tevens als kennis- en expertisecentrum met een helpdeskfunctie voor bedrijven in de voedselketen.

Stakeholder worden

Bedrijven en organisaties kunnen zich aansluiten als stakeholder bij Samen tegen Voedselverspilling. Zij ondersteunen de gezamenlijke ambities, rapporteren transparant over hun voortgang en acties bij het verminderen van hun voedselverspilling en treden op als ambassadeur binnen hun sector en de maatschappij. Alle stakeholders leveren een zichtbare bijdrage aan Sustainable Development Goal 12.3: halvering van voedselverspilling per hoofd van de bevolking ten opzichte van 2015.

Wageningen University & Research is vanuit haar jarenlange ervaring op het gebied van monitoring en optimalisatie van voedselketens betrokken bij actielijnen 1, 2 en 4. Zo zijn wij onder andere in de lead bij de ontwikkeling van de voedselverspillings-monitor.

Voucherregeling

Een manier voor bedrijven om aan de slag te gaan met innovaties voor het voorkomen en verminderen van voedselverspilling of het tot waarden brengen van onvermijdbare reststromen in hun processen en/of keten toe te passen, is gebruik te maken van de voucherregeling. Bedrijven uit de hele voedselketen, zowel multinational als groot bedrijf, MKB(+), sociale ondernemingen en startups kunnen via de regeling gebruik maken van de kennis en expertise die bij Wageningen University & Research aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan een adviesgesprek, validatie van een nieuwe techniek of onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwe toepassingen van reststromen.

Taskforce Circular Economy in Food

Samen tegen Voedselverspilling komt voort uit de Taskforce Circular Economy in Food (TCEF), een initiatief van Wageningen University & Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Alliantie Verduurzaming Voedsel. Nederland behoort samen met Duitsland, Spanje en Hongarije tot de landen waar een brede, overkoepelende aanpak tegen voedselverspilling, ontwikkeld in het Europese onderzoeksprogramma REFRESH, ontwikkeld en getest wordt. De Taskforce, met high-level vertegenwoordigers van in Nederland gevestigde agrifood-bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen, was hiertoe de eerste aanzet. In maart 2018 presenteerde de Taskforce een gezamenlijke agenda. Die wordt nu uitgevoerd door Samen tegen voedselverspilling.

Meer weten?

Ook samen voedselverspilling tegen gaan ? Neem dan contact op via: