Circular Water

Circulair water

Duurzame waterbehandeling, voorkomen van waterschaarste en alternatieve waterbronnen gebruiken zonder in te leveren op waterkwaliteit. Dit zijn belangrijke uitdagingen voor bedrijven in sectoren als de voedingsmiddelenindustrie en de land- en tuinbouw. Maar ook voor industriële processen en koeling is het optimaal gebruik van water een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Wageningen Food & Biobased Research helpt bedrijven hun waterkringlopen te sluiten. Hiervoor ontwikkelen we slimme oplossingen voor waterbehandeling en ontzouting.

Waterschaarste voorkomen door hergebruik

Een van de gevolgen van klimaatverandering is dat zoetwater schaarser wordt. Bedrijven in de land- en tuinbouw merken dit nu al. Zij zoeken dan ook naar alternatieve waterbronnen en willen hun waterkringlopen sluiten. Ook industriële bedrijven worden geconfronteerd met een verminderde beschikbaarheid van zoetwater. Daarom zoekt de industrie naar mogelijkheden om water te hergebruiken. Dit is kostenefficiënt, maar levert ook risico’s voor de waterkwaliteit en voor de continuïteit van processen op. Daarom is er sterke behoefte aan efficiënte methoden voor waterbehandeling en waterzuivering, zoals ontzouting, desinfectie en het verwijderen van ongewenste stoffen.

Veilig, duurzaam en efficient waterkringlopen sluiten

Wageningen Food & Biobased Research helpt bedrijven hun water- en nutriëntkringlopen te sluiten. Bedrijven worden hierdoor minder afhankelijk van zoetwater, maar uiteraard is het wel belangrijk dat de waterkwaliteit op het gewenste peil blijft. Daarom ontwikkelen we fysisch-chemische technologie voor waterbehandeling die niet alleen waterschaarste maar ook problemen met de waterkwaliteit voorkomt. Onze technologie richt zich specifiek op:

  • het verwijderen en terugwinnen van zouten en organische stoffen;
  • desinfectie om pathogenen onschadelijk te maken;
  • energie-efficiënte toevoeging of verwijdering van gassen, zoals zuurstof.

We werken nauw samen met onze collega’s van Wageningen University. Dit stelt ons in staat om conceptuele kennis en nieuwe inzichten direct te vertalen in effectieve, duurzame en kosteneffectieve oplossingen voor bedrijven. Op gebieden als membraantechnologie, chromatografie en elektromembraanscheidingen zijn we toonaangevend in de wereld.

Succesvolle resultaten

In het MEMSTIL-project, hebben we samen met de voedingsmiddelenindustrie aangetoond dat het energieverbruik aanzienlijk omlaag kan door restwarmte te gebruiken voor de productie van proceswater of door waterstromen met membraandestillatie te concentreren.

Door irrigatiewater en afwaswater te desinfecteren met ozon, UV en membraanfiltratie, kunnen verse gewassen duurzaam en veilig worden geïrrigeerd, gewassen en gesneden. Dit is gedemonstreerdin het project Safe and save water.

In diverse projecten hebben we aangetoond dat tuinbouwbedrijven hun waterkringloop kunnen sluiten door bijvoorbeeld elektrodialyse en membraandestillatie in te zeten. Voorbeelden van projecten zijn EU RESFOOD en Nooit meer spuien.

In het EU E4water-project Economically and ecologically efficient water management in the European chemical industry, hebben we met onderzoek bijgedragen aan het hergebruik van koelwater. Membraandestillatie en elektrodialyse maakten onderdeel uit van deze studie.

Meer informatie

Bent u op zoek naar veilige, duurzame en kostenefficiënte oplossingen voor waterbehandeling en hergebruik van water? Samen met u brengen we graag in kaart wat mogelijke oplossingen voor uw bedrijf zijn.