Datasemantiek in agrifood

Datasemantiek in agrifood

Van sensorische waarneming tot productkwaliteit en procescontrole; de agrifood-industrie heeft toegang tot een enorme hoeveelheid gegevens, die vaak breed worden verspreid. Dat maakt ze moeilijk te interpreteren en opnieuw te gebruiken. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt semantische web-oplossingen, waarmee agrovoedingsbedrijven gegevens kunnen organiseren en integreren en zo de waarde ervan maximaliseren.

Context aan gegevens toevoegen

Of agrifood-gegevens nuttig zijn, hangt af van de inhoud en de manier waarop gebruikers ze interpreteren en gebruiken. Door betekenis, context en broninformatie aan zulke informatie toe te voegen, wordt de waarde ervan duidelijker. Alleen dan is het mogelijk om verschillende datasets te combineren. Productmanagers die de kwaliteit van vers fruit willen voorspellen en zo weloverwogen beslissingen willen nemen over opslag, transport en markten, moeten het eens worden over de betekenis van 'kwaliteit' en hoe die zich verhoudt tot omstandigheden na de oogst. In de praktijk zijn zulke metadata vaak onvolledig en niet uit te lezen door een computer. Dit vermindert de waarde van anders zeer bruikbare informatie. Het toevoegen van formele semantiek lost dit probleem op.

Semantische informatietechnologie voor agrifood

Wageningen Food & Biobased Research combineert diepgaande kennis over informatietechnologie met expertise, ervaring en een breed netwerk in agrifood. Deze unieke vaardigheden zijn cruciaal om te komen tot hoogwaardige en betrouwbare gegevens-semantiek: door de computer leesbare metadata die de betekenis van de gebruikte gegevens duidelijk beschrijven.

We passen verschillende methoden toe van het World Wide Web Consortium (W3C), waaronder:

  • RDFS / OWL: datamodelleringstalen die het delen van gegevens mogelijk maken)
  • SPARQL: een QUERY-taal om semantische gegevens op te halen
  • SKOS: een taal voor gegevensmodellering vergelijkbaar met thesauri in bibliotheken

Onze in eigen huis ontwikkelde ROC+ -tool stelt productontwikkelaars, R&D-managers en andere niet-IT-experts in de agrifood-industrie in staat om samen vocabulaires te creƫren. We ontwikkelden ook OM: een ontologie van eenheden en hoeveelheden. Deze ontologie vangt duizenden eenheden en hoeveelheden als lengte, gewicht en energie in een formeel model en wordt algemeen erkend als de meest uitgebreide eenheidsontologie ter wereld. Andere vocabulaires die we hebben ontwikkeld, bijvoorbeeld van voedingsmiddelen, zijn te vinden op FoodVoc.org.

Van documentselectie tot consumentenapp

Wageningen Food & Biobased Research is betrokken bij een breed scala aan projecten en initiatieven rond het organiseren en integreren van gegevens. Ask-Valerie (2014-2017) bijvoorbeeld maakt slimme selectie van documenten over innovaties in de land- en bosbouw mogelijk. In dit project, waarbij 15 Europese partners betrokken waren, hebben we een groot aantal documenten op het web geannoteerd met begrippen uit onze vocabulaire. In het project Personalized Nutrition and Health worden semantische technologieƫn gebruikt om informatie toe te voegen aan voedingsmiddelen die consumenten kan ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes. We relateren deze voedingsmiddelen aan levensstijl, eetschema's en persoonlijke gezondheidsparameters. We onderzoeken ook hoe machine-learning [link naar expertisepagina] de kwaliteit van gegevens kan verbeteren. Deze inzichten zijn het vertrekpunt voor de ontwikkeling van slimme en betrouwbare apps.