Food systems design

Food systems design

Voedselzekerheid garanderen vraagt om een slimme (her)inrichting van productieketens. Wageningen Food & Biobased Research ondersteunt bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij het nemen van strategische beslissingen.

Voedselzekerheid

Hoe zijn inwoners van deze groeiende stad in de toekomst zeker van voldoende gezond en vers voedsel? Is een koelketen noodzakelijk voor transport van versproducten? Welke stappen zijn nodig om tot een duurzame of circulaire productieketen te komen? Wageningen Food & Biobased Research maakt inzichtelijk waar wat geproduceerd wordt, en in welke gebieden sprake is van tekorten of juist overschotten aan bijvoorbeeld rijst, verse groenten en zuivel. Onze experts geven overheden en bedrijven advies bij de ontwikkeling van een infrastructuur voor een stabiele of juist flexibele voedselvoorziening - in stedelijke gebieden en op het platteland.

Supply-chain analyse

Wageningse experts hebben veel kennis over verskwaliteit, naoogsttechnologie en agrologistiek en hebben een breed, internationaal netwerk binnen het vakgebied. Onze experts brengen systematisch in kaart hoe producten van de ene naar de andere locaties gaan, in welke volumes en welke stakeholders hierbij betrokken zijn. Ze bepalen ook key performance indicators, zoals productkwaliteit en CO2-voetafdruk, en geven advies over de (her)inrichting van productieketens.

Productieketens (her)inrichten

Inzicht in welke Mexicaanse landbouwproducten geschikt zijn voor de internationale markt. Dat is de uitkomst van een onderzoek door Wageningen Food & Biobased Research voor de nationale overheid van dit Midden-Amerikaanse land. Onze experts beoordeelden de kwaliteit en omvang van productstromen en gingen na hoe bestaande productieketens georganiseerd waren. Zij gaven ook advies over de (her)inrichting van productieketens. In een ander project, voor de Noord-Indiase deelstaat Himachal Pradesh, werken onze experts aan betere bewaarcondities voor vers fruit, bestemd voor consumenten in miljoenensteden als Mumbai en Delhi.

Meer weten?

Productieketens (her)inrichten en zo voedselzekerheid garanderen? Wageningen Food & Biobased Research geeft uitgebreid en praktisch advies op basis van haalbaarheidsstudies en doorgerekende scenario’s. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.