Grootschalige productie van biobrandstoffen

Ontwikkeling van next-level biobrandstoffen

Brandstof gemaakt uit lignine, geschikt voor de grote scheepvaart. Vliegtuigkerosine uit aardappelschillen. En bio-ethanol uit huishoudelijk afval. Er liggen grote kansen om fossiele brandstoffen op grote schaal te vervangen door biobrandstoffen uit koolstofrijke biomassareststromen. Wageningen Food & Biobased Research helpt chemiebedrijven, brandstofproducenten en transporteurs met haalbare concepten voor next-level biobrandstoffen.

Gedeeltelijk overschakelen op hernieuwbare, vloeibare transportbrandstoffen is nodig om de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van fossiele bronnen te beperken. Deels zullen fossiele brandstoffen vervangen worden door elektrificatie van het transport. Doordat geëlektrificeerde luchtvaart en grote scheepvaart de komende decennia nog ver weg lijkt, is er in de tussentijd behoefte aan duurzame biobrandstoffen die op grote schaal beschikbaar zijn. Op dit moment zijn er te weinig duurzame biobrandstoffen beschikbaar om fossiele brandstoffen op grote schaal te kunnen vervangen.

Nieuwe kansen voor biobrandstoffen

Fossiele brandstoffen vervangen door duurzame, hernieuwbare alternatieven die technisch én economisch haalbaar zijn, is een van de grootste uitdagingen waar chemiebedrijven, brandstofproducenten en transporteurs voor staan. Biobrandstoffen uit biomassareststromen die niet gebruikt kunnen worden voor voedselproductie bieden nieuwe kansen. Deze reststromen beschikken niet alleen over de geschikte functionele eigenschappen, maar zijn ook in overvloed beschikbaar. Dit levert unieke kansen op voor agrofoodbedrijven om meer waarde te halen uit koolstofrijke reststromen die nu nog laagwaardig worden verwerkt.

Van voorbehandeling tot downstream-processing

Wageningen Food & Biobased Research doet veel onderzoek naar de productie van alcoholen uit biomassareststromen als bouwstenen voor brandstoffen. Met onze kennis en expertise bestrijken we de volledige waardeketen, van voorbehandeling van biomassa, via scheiding- en conversieprocessen tot downstreamprocessing van brandstofcomponenten. Een ander voorbeeld is dat we via directe microbiële conversie vetzuren produceren uit biomassareststromen. Deze vetzuren kunnen als chemische bouwsteen worden gebruikt, maar ook als grondstof voor biobrandstoffen. We gebruiken hiervoor milde conversietechnieken, zoals fermentatie en chemo-katalytische conversie.

Rendabele biobrandstoffen voor de luchtvaart

In tal van projecten brengen wij onze kennis en expertise in om tot economisch rendabele biobrandstoffen te kunnen komen. Een voorbeeld is BioJet Fuel, waarin een internationaal consortium onder leiding van Wageningen Food & Biobased Research werkt aan een rendabele productieketen voor biobased vliegtuigbrandstoffen. Koolstofrijke reststromen, zoals aardappelschillen en gemeentelijk huishoudafval, dienen daarbij als startmateriaal voor de productie van aceton, isopropanol, butanol en ethanol. Voor de fermentatie van suikers worden de anaerobe bacteriën Clostridia gebruikt.  Vervolgens is er combinatie van condensatie en hydrogenatie nodig om tot koolwaterstoffen voor vliegtuigbrandstof te komen. Doel van onze onderzoekers is om het fermentatieproces te optimaliseren. Slagen zij daarin, dan komt commerciële productie binnen handbereik en kunnen veel niet-eetbare biomassareststromen op grote schaal hoogwaardig worden verwerkt.

Lignine als grondstof voor biobrandstoffen

Koolstofrijke reststromen bevatten vaak ook veel lignine, een uitstekende grondstof voor bouwstenen van biobrandstoffen, zowel voor de luchtvaart als voor de grote zeevaart. Wilt u meer weten en de mogelijkheden verkennen? Neem dan contact met ons op.