Katoen, biodiversiteit en duurzame landbouw

Katoen is een onmisbare vezel voor de textielindustrie, productontwerpers en consumenten. De productie ervan vormt echter wel uitdagingen. Het Cotton Research Programme van Wageningen University & Research draagt op drie fronten bij aan een gezondere toekomst voor de katoenteelt: verbeterde kwaliteit, een kleinere watervoetafdruk en een fatsoenlijk inkomen voor de katoenboer.

Grote uitdagingen voor katoenboeren

De essentiƫle eigenschappen die katoen te bieden heeft veranderen niets aan het feit dat de productie ervan zorgt voor grote uitdagingen. Zo wordt de katoenproductie bijvoorbeeld ernstig bedreigd door de klimaatverandering. Tegelijkertijd draagt de katoenindustrie er ook aan bij. De katoenproductie gebruikt veel water en pesticiden, wat leidt tot aantasting van bodem, oppervlaktewater en biodiversiteit. Onvoldoende voorbehandeling betekent vaak dat de katoenkwaliteit niet voldoende is, wat weer leidt tot hogere verwerkingskosten. En tot slot kunnen katoenboeren nauwelijks een fatsoenlijk inkomen verdienen.

Regionale aanpak

We geloven in een regionale aanpak, met partnerschappen van boeren en spelers verderop in de productiestroom. Aan de ene kant helpen we katoenboeren om de volume-opbrengst te verhogen en de vezelkwaliteit te verbeteren. Aan de andere kant ondersteunen we het terugdringen van het gebruik van water, pesticiden en meststoffen. Daarnaast ontwikkelen we betere en minder agressieve behandelingsprocessen voor het ontpitten, ontvetten en bleken van katoen. Betere ontpitting leidt tot lagere verwerkingskosten, wat weer leidt tot een beter inkomen voor de katoenboer. WUR biedt ook hulpmiddelen voor een betere dialoog en traceerbaarheid om zo te kunnen garanderen dat aan de normen wordt voldaan en de hele waardeketen wordt verbeterd.

Klimaatbestendigheid, betere kwaliteit

In een aantal regionale projecten helpen we katoenboeren om hun onderneming beter bestand te maken tegen klimaatverandering. We doen dit samen met regeringen, ngo's en bedrijven. Een voorbeeld is het project Klimaatbestendige inkoop van landbouwproducten in Afrika, dat zich ook richt op de katoenteelt.

In diverse projecten met belanghebbenden uit de katoenindustrie werken we samen aan een betere voorbehandeling en verwerking, waarmee de katoenkwaliteit en het inkomen van de boer worden verbeterd.

Samenwerken

Met onze kennis en expertise kunnen we een belangrijke rol spelen bij het innoveren en verduurzamen van de katoenteelt en het verbeteren van de inkomenspositie van boeren. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken.