Kwaliteitsgestuurde logistiek

Kwaliteitsgestuurde logistiek

Eetrijp of liever lang houdbaar? Sturen op kwaliteit zorgt ervoor dat versproducten terecht komen bij de juiste doelgroep. Dat leidt tot duurzame ketens, tevreden consumenten en aanzienlijke kostenbesparingen. Wageningen Food & Biobased Research geeft bedrijven de kennis, inzichten en middelen om de juiste logistieke keuzes te maken.

Productieketens verduurzamen

Wat is de eerste stap bij het verduurzamen van een productieketen? Hoe is van kwaliteit een key performance indicator (KPI) te maken? En hoe komt een eetrijpe partij aardbeien snel in een supermarkt met een hoge omloopsnelheid? Wageningen Food & Biobased Research ontwikkeld instrumenten voor en adviseert bij het sturen op kwaliteit in de keten. Dit vermindert uitval in de keten en levert een betere prijs op voor producten die op de ene plek niet, en op de andere juist wel gewild zijn. Denk bijvoorbeeld aan appels met vlekjes of rijpe tomaten.

Agrologistiek

Wageningse experts hebben een brede en diepgaande kennis van het meten van productkwaliteit, transport en opslag, en beschikken over unieke expertise op het gebied van kwaliteitsgestuurde logistiek. Wij weten als geen ander waar in de keten keuzes nodig zijn om ketens te verbeteren. We hebben geavanceerde modellen in huis waarmee we de gevolgen van ketenbeslissingen tot in detail kunnen doorrekenen; financieel, en in termen van duurzaamheidswinst.

Beslismodellen en simulaties

Modellen voor het meten, simuleren en voorspellen van kwaliteitsverlies bij versproducten en logistieke activiteiten als bevoorrading en bestellen. Dat is de uitkomst van het project GreenCHAINge. De nieuwe methoden vormen samen het AgroLogistics Analysis and Design INstrument (ALADIN), dat kwaliteitsgerichte logistiek mogelijk maakt. Met deze tool is het mogelijk om met een computer ketensimulaties uit te voeren wat in de praktijk niet (direct) mogelijk is. Hiermee worden implementatievoorstellen getest alvorens ze tot uitvoer worden gebracht.

Meer weten?

Sturen op kwaliteit en houdbaarheid en zo productieketens verduurzamen? Wageningen Food & Biobased Research helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.