Milieuvriendelijke polymeren voor producten in waterig milieu

Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt biobased alternatieven voor producten die toegepast worden in waterig milieu. Denk aan waterontharders, oppervlakte-actieve stoffen, viscositeitregelaars, absorbeermiddelen en bindmiddelen. Ze worden bijvoorbeeld verwerkt in vaatwas- en reinigingsmiddelen, producten voor home & personal care en in watergedragen verven, lijmen en coatings. Chemiebedrijven, producenten en eindgebruikers kunnen hiermee hun milieu-impact verkleinen, terwijl agrofoodbedrijven meer waarde uit hun agrozijstromen halen.

Petrochemische producten die in waterige milieus worden toegepast, zijn gebaseerd op polyacrylaat, wat niet biologisch afbreekbaar is. Wij vervangen deze stof door gemodificeerde biopolymeren op basis van bijvoorbeeld zetmeel, cellulose, pectine, eiwithydrolysaten, polyhydroxyalkanoaten of chitine.

Biopolymeren met de juiste eigenschappen

Om het juiste biopolymeer voor een toepassing te vinden, nemen we de moleculaire structuur als startpunt. Vervolgens modificeren we dit gericht om tot de gewenste functionaliteit te komen. We zetten daarvoor brede expertise in, van bio- en elektrochemische katalyse en microbiële synthese tot emulsiepolymerisatie. Daarnaast ontwikkelen we enzymen om de biopolymeren te kunnen modificeren. We beschikken over een waaier van analytische tools om chemische en fysieke eigenschappen van biopolymeren in kaart te brengen. We werken samen met industriële partners uit de gehele waardeketen, van biomassaleveranciers, via producenten tot eindgebruikers. Deze combinatie van technologische tools én samenwerking met de keten, is uniek in de wereld en maakt het mogelijk om biopolymeren met precies de juiste eigenschappen ‘op bestelling’ te produceren.

Van grondstof tot milieuvriendelijke polymeren

In diverse projecten werken we samen met de industrie succesvol aan schone polymeren voor producten die met water in contact komen:

  • In een project mede gesponsord door de Topsector Agri&Food hebben we technologie ontwikkeld voor biopolymeren die polyacrylaten in vaatwasmiddelen kunnen vervangen. Dit biedt niet alleen voordelen voor producenten en consumenten; het levert aanbieders van biomassa ook kansen op om agrozijstromen hoogwaardig te valoriseren.
  • Samen met producenten en gebruikers van waterbehandelingsproducten onderzoeken we mogelijkheden om plantaardige biomassa in te zetten voor waterzuivering. Biomassa biedt alternatieven voor petrochemische producten, zoals polyacrylamiden. Daarnaast ontwikkelen we milieuvriendelijke desinfectiemethoden.
  • In diverse projecten met industriële partners hebben we aangetoond dat specifieke eiwithydrolysaten geschikt zijn als vervangers van polymeren op basis van styreenbutadieen.

Volwaardig duurzaam alternatief

Voelt u zich aangesproken door onze benadering? Neem dan contact met ons op. Graag bepalen we samen met u wat de best passende route is om tot een volwaardig, duurzaam alternatief van uw op aardolie gebaseerde product te komen.