Milieuvriendelijke bouwstenen voor biobased polymeren

Milieuvriendelijke bouwstenen voor biobased polymeren

Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt schone en veilige technologieën voor de productie van biobased chemicaliën en kunststoffen. Volwaardige alternatieven voor petrochemie dragen bij aan lagere CO2-uitstoot en minder milieuschade. Het levert kansen op voor de gehele waardeketen, van grondstofproducenten en chemiebedrijven tot aan retailers en merkeigenaren.

Ongeveer 10 tot 15% van de ruwe olie wordt gebruikt voor het maken van polymeren voor plastics. Dit zorgt voor veel CO2-uitstoot en bovendien verdwijnt jaarlijks 8 miljoen ton plastic na gebruik in de oceanen. Daarom heeft de maatschappij behoefte aan nieuwe chemische bouwstenen en polymeren uit biomassa. Wageningen Food & Biobased Research is wereldwijd één van de koplopers op dit gebied. Met onze technologie kan de chemiesector duurzame chemicaliën en kunststoffen maken en haar ecologische voetafdruk flink verkleinen. Agrofoodbedrijven en de bosbouwsector krijgen nieuwe mogelijkheden om niet-eetbare biomassareststromen hoogwaardig te valoriseren. En voor retailers en merkeigenaren biedt het kansen om beter in te spelen op de behoefte van eindgebruikers, bijvoorbeeld met duurzame biobased plasticproducten, die circular by design zijn.

Van grondstof tot eindproduct

Wageningen Food & Biobased Research heeft veel ervaring met het ontwikkelen van biobased bouwstenen voor zowel thermoplastische (flexibele) als thermoset (harde) polymeren. We bestrijken daarbij de gehele keten, van grondstof tot eindproduct. Afhankelijk van de gewenste functionele eigenschappen zetten we verschillende grondstoffen uit biomassa in, zoals koolhydraten, plantaardige oliën en lignine. Langs nieuwe procesroutes, inclusief tools voor scheiding en zuivering, kunnen we tal van waardevolle bouwstenen maken. Voorbeelden zijn isosorbide, isoidide, furaandicarbonzuur, mierenzuur, melkzuur, biobutanol en diverse biobased zuren en aromaten, zoals (methyl)ftaalzuur. Deze bouwstenen gebruiken we vervolgens voor de synthese en evaluatie van nieuwe harsen, coatings, lijmen en thermoplastische materialen. Vaak hebben deze betere functionele eigenschappen dan hun fossiele equivalenten. Denk aan gasbarrière, UV-stabiliteit, brandwerendheid en stootvastheid.

Technologische doorbraken

Samen met de industrie zorgen we voor technologische doorbraken. Zo hebben we samen met een van ‘s werelds grootste petrochemische bedrijven een uniek proces voor de productie van melkzuur ontwikkeld. Dit maakt het mogelijk om eindproducten met precies gewenste eigenschappen te maken. Een ander voorbeeld is Pulp2Value, een Europees onderzoeksproject met als doel nieuwe waardeketens voor de suikerbietenindustrie te ontwikkelen. Dit heeft samen met andere projecten diverse nieuwe bouwstenen opgeleverd als basis voor hoogwaardige biopolymeren. Voorbeelden zijn isoïdide als basis voor hoogwaardige polyesters en galactaarzuur als platformbouwsteen voor bioplastics, oppervlakte-actieve stoffen en personal care-producten.

Grote omslag mogelijk

Met onze technologie is een grote omslag mogelijk naar schone, veilige chemicaliën en plastics. Samen met u verkennen we graag de opties voor uw bedrijf. Benieuwd naar de kansen? Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Meer weten?

Heeft u interesse en wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.