Biobased Products

Een ‘biobased economy’ maakt zo veel mogelijk gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor producten zoals chemicaliën, materialen en energie. Dit is van groot belang om de verdere uitputting van niet-hernieuwbare grondstoffen en de stijgende CO2-uitstoot tegen te gaan. De Business Unit Biobased Products werkt aan de ontwikkeling van een meer duurzame economie. Dit gebeurt vanuit de onderzoeksprogramma’s bioraffinage, biobased chemicaliën en biobased materialen.

Bioraffinage

Bioraffinage omvat de sleuteltechnologieën om (componenten uit) biomassa duurzaam te kunnen benutten. Met behulp van bioraffinage wordt biomassa omgezet in waardevolle componenten en vermarktbare producten, zoals voedsel en veevoer, chemicaliën, materialen, brandstoffen en energie. Met onze uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van voorbehandelings- en verwerkingsmethoden en onze kennis over de hele biomassawaardeketen adviseren we opdrachtgevers breed over biomassagebruik, verwerking én eindproducten.

Biobased Chemicaliën

Chemicaliën worden nu vaak gemaakt op basis van fossiele grondstoffen, maar het gebruik van hernieuwbare biomassa als grondstof biedt een prima alternatief. Food & Biobased Research heeft jarenlange ervaring met de efficiënte omzetting van biomassa in zowel bestaande als nieuwe chemicaliën met unieke producteigenschappen. We ondersteunen onze opdrachtgevers om biobased chemicaliën kosteneffectief te kunnen produceren.

Biobased Materialen

Biobased plastics worden steeds vaker toegepast in allerlei producten zoals verpakkingen, consumentenelektronica, coatings, bouw- en biomedische materialen. Wij ontwikkelen hernieuwbare materialen (zoals thermosets, bioplastics en composieten) die kunnen concurreren met op aardolie gebaseerde producten. Daarbij gebruiken we onze kennis over de eigenschappen van het materiaal om nieuwe biobased materialen te ontwikkelen die sterk, duurzaam en goedkoop zijn. 

Interactieve infographic: The Biobased Economy Value Chain

Klik op een pictogram in deze infographic voor meer informatie.