Fresh, Food & Chains

Goede en gevarieerde voeding vormt de sleutel tot een fit en gezond leven. De Business Unit Fresh, Food & Chains werkt aan slimme, technologische oplossingen vanuit twee onderzoeksprogramma’s: gezonde en smaakvolle voeding en duurzame voedselketens.

Gezonde en smaakvolle voeding

De ontwikkeling van kennis en technieken om de kwaliteit van onze voedselproducten verder te verhogen staat centraal in ons onderzoek. Wij helpen de nationale en internationale levensmiddelenindustrie bij de ontwikkeling en verdere verbetering van hun producten en processen. Dankzij onze kennis en expertise over ingrediënten, productsamenstelling, productieproces, consumentenacceptatie en wetgeving ontwikkelen we nieuwe technologieën en innovatieve voedselproducten.

Duurzame voedselketens

Dertig tot veertig procent van alle bederfelijke goederen gaat ergens in de keten verloren. Het belang om onze voedselketens duurzamer te maken, is dus groot. Wereldwijd werken we samen met het bedrijfsleven en consumenten om technologische en maatschappelijk gewaardeerde oplossingen te ontwikkelen. Ons werkveld is divers: van het inrichten van duurzame versketens, betere beheersing van kwaliteit en houdbaarheid van bederfelijke goederen tot een efficiëntere kwaliteitsinspectie.