Project

Biobased Performance Materials Programma

Kunststoffen gemaakt van natuurlijke materialen bestaan al langer.

Kunststoffen gemaakt van natuurlijke materialen  bestaan al langer. Maar op veel fronten verliezen deze  milieuvriendelijke varianten het nog van plastics op  basis van aardolie. Onder leiding van Wageningen UR  (University & Research centre) werken bedrijfsleven  en onderzoeksinstellingen nu intensief aan de  ontwikkeling en toepassing van biomaterialen met betere  eigenschappen en, dus meer toegevoegde waarde. Ze  brengen een 'biobased economy' dichterbij en creëren  daarmee nieuwe kansen voor de Nederlandse agro- en  chemiesector.

Concurrentie voor kunststoffen

Biobased Performance Materials, kortweg BPM, is de naam van het  grootscheepse programma waarin overheid, universiteiten, kennisinstituten  en grote en kleine bedrijven hun krachten bundelen om groene  en goede alternatieven voor plastics en andere kunststoffen op basis van  aardolie te ontwikkelen. Het onderzoek richt zich onder meer op het  verbeteren van de materiaaleigenschappen van biokunststoffen, zoals  duurzaamheid, temperatuur- en waterresistentie en de sterkte en slagvastheid.  Daarnaast kijkt het programma, dat uit acht verschillende  projecten bestaat, naar het verlagen van de kostprijs. BPM wil de hele  keten verbeteren, van grondstofleverancier tot en met eindproduct,  en de natuurlijke koolstofkringloop sluiten. 

Innovatie

Het BPM-programma kan van grote betekenis zijn voor Nederland. Juist  in de chemische industrie en de agrosector, pijlers van de Nederlandse  economie, neemt de wereldwijde concurrentie toe. Het komt dus aan op  innovatie om de concurrentiekracht te versterken. De ontwikkeling en  productie van hoogwaardige biobased materialen creëert enorme  kansen voor de genoemde sectoren, maar ook voor de logistieke en  verwerkende industrie. De tuinbouw en de voedselindustrie profiteren  als leverancier van reststromen. Tegelijkertijd kunnen ze zich onderscheiden  met de toepassing van de biokunststoffen in bijvoorbeeld  verpakkingen. Wageningen UR spreekt dan ook niet van een reguliere  innovatie, maar van een transitie naar een biobased economy. 

Van lab naar industrie 

Doordat onderzoekers van bedrijven uit de hele keten actief meewerken  in de BPM-projecten, kunnen de onderzoeksresultaten sneller worden  toegepast in de industrie en kunnen nieuwe producten, op basis van  hernieuwbare bouwstenen, sneller op de markt komen. Dat is bijvoorbeeld  ook het doel van 'NOPANIC', één van de acht BPM-projecten. Dit  project ontwikkelt de bouwstenen voor volledig uit biomassa vervaardigde  polymeren, die gebruikt kunnen worden als hars voor industriële  coatings en autolakken.

Resultaten

  • componenten uit hernieuwbare grondstoffen geschikt voor zowel  flexibel als vast gebruik 
  • ook geschikt voor thermoplastics 
  • economisch perspectief voor biorefinery bij bulk chemie 
  • bioprocess pilot facilities 

Molenwieken en treinneuzen 

In een ander BPM-project, BIOCRES staan composietharsen  centraal.  Ook hier werken onderzoekers en bedrijfsleven samen aan de ontwikkeling  van een volledig hernieuwbare grondstof. Waarschijnlijk kunnen  milieuvriendelijke verbindingen uit suikers en plantaardige oliën een goed  alternatief zijn voor bepaalde composietharsen die onder meer gebruikt  worden voor de windmolenbladen, surfplanken, kano's, auto-onderdelen  en de neuzen van treinen. 

'Plastic' fles 

Ook de plastic fles wordt onder de loep genomen in het BPM-programma.  Er is een biobased 'plastic' fles in ontwikkeling, op basis van polymelkzuur.  Dit onderzoek richt zich met name op het versterken van de biobased fles  door de zogeheten kristalliniteit te optimaliseren. Die is bepalend voor de  sterkte, de doorlaatbaarheid en de thermische eigenschappen. De toepassing  van de resultaten is ook hier verzekerd dankzij de betrokkenheid van  bedrijven uit de voedings- en verpakkingsindustrie bij het project.

Bulkchemicaliën 

Weer een ander project binnen het BPM-programma draait om groene  alternatieven voor styreen en acrylaten. Styreen en acrylaten horen tot  de meest gebruikte bulkchemicaliën ter wereld. Ze worden gemaakt uit  fossiele oliën en onder meer toegepast in optische vezels, plexiglas,  lijmen en plastics. Als alternatief voor aardolie gebruiken de onderzoekers  suikers uit planten en eiwithoudende reststromen die vrijkomen bij de  productie van bijvoorbeeld biobrandstof. Op laboratoriumschaal zijn  de afzonderlijke stappen uit dit productieproces al succesvol beproefd.  De onderzoekers zetten nu alle processtappen achter elkaar en smeden  ze tot een efficiënt productieproces. 
Contact

Biobased Performance Materials

Project Office

0317-480176

bpm.projectoffice@wur.nl

www.biobasedperformancematerials.nl