Call for Partners: Verandert de Lock Down ons eetgedrag en gezondheid?

Project

Call for Partners: Verandert de Lock Down ons eetgedrag en gezondheid?

Wat zijn de effecten van de gedwongen gedragsbeperkingen opgelegd door de ‘Corona-Lock-Down’ waar Nederlandse consumenten nu al geruime tijd mee te maken hebben, op hun gezondheid, voedselkeuze en hun motivatie om gezond te leven?

Diverse studies hebben aangetoond dat er effecten van de ‘Corona Lock Down’ zijn op de voedingsgewoonten van mensen, de energie regulatie en daarmee de impact op het gewicht van mensen. Eén van de mogelijke determinanten van deze effecten is het werken vanuit huis.

Plan van aanpak

In deze studie bestuderen we o.a. de relatie tussen de Sociaal Economische Status en de verandering in voedingsgewoonten als een gevolg van de Corona Lock Down. Verder wordt er gekeken naar motivatie van mensen om zich qua voedingsgewoonten aan te passen. Ook wordt onderzocht wat de lange termijn effecten op de gezondheid kunnen zijn. Sommige studies naar zulke effecten lijken elkaar tegen te spreken, hoe komt dat, en wat zijn de werkelijke effecten op het gezondheidsgedrag?

Doe mee!

We zijn op zoek naar industriële en kennispartners die zich bij dit initiatief willen aansluiten. We vragen niet primair om een bijdrage in cash of in-kind (al is dit altijd welkom). Het uitspreken van interesse in het thema, erkenning van het belang van zo’n project of een vorm van advisering binnen het project, zijn voorbeelden van bijdragen waar behoefte aan is. De aanvraag wordt voorbereid door Wageningen Food & Biobased Research, Wageningen Economic Research en het Louis Bolk Instituut.