Project

Call for partners: doelgerichte transparantie voor een effectievere voedselproductieketen

De voedselproductieketen beweegt zich in de richting van meer transparantie, om effectiever te werken in de keten en om de consument beter te bereiken. Indirecte transparantie via certificaten en keurmerken is nu gangbaar. Een beter alternatief is om transparant te zijn door direct data over de gerealiseerde processen en (tussen)producten te delen en hier gebruik van te kunnen maken.

Directe en specifieke transparantie

Het doel van dit project om directe en specifieke transparantie in de keten – geautomatiseerde uitwisseling van relevante data waar nodig en mogelijk  –  te realiseren. We richten ons daarbij op het gebruik van semantische datastandaarden (Linked Data) voor meer flexibiliteit en mogelijkheden tot automatisering. Ook kunnen we hiermee meertalig werken, wat belangrijk is voor internationale ketens. Daarnaast onderzoeken we hoe precies de juiste data gedeeld worden, zodat gevoelige informatie beschermd blijft maar de benodigde transparantie wel gerealiseerd wordt.

Aanpak

De eerste stap is om met de betrokken bedrijven vast te stellen om welk type informatie het gaat, welke partijen kunnen gegevens leveren en welke partijen gebruiken die gegevens. Een achterliggend doel kan bijvoorbeeld zijn om meer duurzaam te produceren, voedselverspilling te voorkomen, of om de authenticiteit van een product te garanderen. In de tweede stap worden de specifieke databronnen, datatypes en gebruikte standaarden en bedrijfssystemen in kaart gebracht. De behoeften die hieruit volgen leiden tot het specificeren en uitwerken van semantische vocabulaires, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande datastandaarden.

Join us!

  • Food service providers en retailers die informatie over gezondheid en duurzaamheid van producten willen communiceren met hun klanten, en hun leveranciers willen weten.
  • NGO’s en adviesorganisaties die datastromen in de keten faciliteren voor maatschappelijke doelstellingen zoals gezondheid, duurzaamheid en veiligheid van voedsel.
  • IT-bedrijven in de agrifoodsector die werken aan transparantie in ketens.

Het project beoogd te starten in januari 2021 en heeft een looptijd van totaal 4 jaar. We hebben een breed consortium waarbij een geldelijke bedrage per partner vereist is vanuit de subsidieverstrekker. We zoeken GEEN studenten en stagiaires.