Project

De beste bewaarcondities voor een nieuw perenras

Cepuna COV is een nieuw perenras. Positieve eigenschappen die genoemd worden zijn de zoete frisse smaak, goede hardheid, en sappigheid. In dit project wordt onderzocht onder welke bewaarcondities deze karakteristieken het best behouden blijven.

De uitdaging in dit project is om de optimale bewaarcondities voor dit ras vast te stellen. Daarvoor wordt gekeken naar het effect van temperatuur, vochtverlies, O2, CO2, en het gebruik van de ethyleenremmer 1-MCP. In het onderzoek worden peren betrokken van percelen met een historie van gevoeligheid voor inwendig bruin. Deze bewaarafwijking kan zich onder bepaalde omstandigheden ontwikkelen.

De praktijkgerichte benadering wordt gecombineerd met experimenten om de specifieke raseigenschappen beter te begrijpen. Een voorbeeld van zo’n experiment is het afsluiten van de kelkholte en steel om het effect op de inwendige kwaliteit te bestuderen (zie foto).

Losse peren

Bij het bepalen van de optimale bewaartemperatuur wordt in eerste instantie gefocust op een constante temperatuur. Tevens worden bewaarregimes onderzocht waarbij de temperatuur stapsgewijs omlaag wordt gebracht in de eerste bewaarweek.

Om het effect van vochtverlies vast te stellen, worden peren weggelegd bij verschillende luchtvochtigheden, met behulp van een doorstroom bewaarsysteem. Hiermee worden 4 niveaus van vochtverlies gerealiseerd in het begin van de bewaarperiode. Het vochtverlies komt overeen met het gewichtsverlies. Het gerealiseerde gewichtsverlies bij 1 °C is weergegeven in de volgende tabel.

Tabel. Vier niveaus van gewichtsverlies werden gerealiseerd tijdens de eerste 3 weken.
Niveau gewichtsverlies Gerealiseerd gewichtsverlies Boomgaard 1 Gerealiseerd gewichtsverlies Boomgaard 2 Gerealiseerd gewichtsverlies Boomgaard 3
Laag 0.1 0.1 0.0
Beperkt 0.4 0.3 0.4
Midden 0.7 0.6 0.7
Hoog 1.3 1.3 1.1

Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal belangrijke praktijkaanbevelingen. Vooral temperatuur en CO2 in het begin van de bewaring zijn geoptimaliseerd. Een aanvankelijk hogere temperatuur en laag CO2 dragen bij aan een succesvol bewaarresultaat.