Project

Gezonde en duurzame voedingspatronen: het perspectief van de consument

Een gezond en duurzaam voedingspatroon is belangrijk voor de mens en de planeet. Consumenten zeggen dat gezondheid en duurzaamheid hun voedselkeuzes bepalen, maar in de praktijk gebeurt dit zelden.

De smaak van voedsel is een van de belangrijkste drijfveren van voedselkeuze. Het is echter niet bekend hoe duurzame keuzes de smaak van een voedingspatroon beïnvloedt. In dit project gaan we kijken naar de smaakprofielen van verschillende voedingspatronen; welke smaken zijn dominant in een ongezond en niet-duurzaam voedingspatroon, en welke zijn dominant in een gezond en duurzaam eetpatroon? Deze smaakprofielen baseren we op een database waarvoor honderden producten zijn getest door een getraind sensorisch panel. Deze smaakprofielen kunnen ons inzicht geven in de determinanten van een duurzame en gezonde voedselkeuze.

Naast smaak onderzoeken we ook welke associaties consumenten hebben met duurzame producten . Dit gaan we doen door de bewuste (expliciete) en de onbewuste (impliciete) verbanden die consumenten hebben met gezonde en duurzame eetpatronen te onderzoeken. Er is namelijk een groot verschil wat de consument zegt belangrijk te vinden bij voedselkeuze, en wat de consument daadwerkelijk doet. Een dergelijk onderzoek legt onbewuste associaties bloot.

Het is noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in de voorkeuren en interesses van consumenten, zodat er effectieve strategieën ontwikkeld kunnen worden om gezonde en duurzame eetpatronen te stimuleren. Gezonde en duurzame voedingspatronen zouden de norm moeten worden, maar dit kan alleen ze we rekening houden met de belangrijkste drijfveren van de consument.