Project

Hoogwaardige polymeren op basis van bouwstenen uit zetmeel (HIPPSTAR)

Om een circulaire economie en dito ecosysteem te bereiken, is volledig gebruik van landbouwbiomassa noodzakelijk. Dit project zal bouwstenen uit zetmeel en het toepassingspotentieel van de resulterende thermoplastische polymeerproducten evalueren.

Hernieuwbare biopolymeren

Een evenwichtiger en gediversifieerder portfolio van voedingsproducten en non-food-producten is essentieel om de algemene economische levensvatbaarheid van de zetmeelverwerkende industrie te vergroten. Een mogelijke afzetmarkt voor nieuwe, op zetmeel gebaseerde, non-foodproducten is de synthese van biobased bouwstenen uit agrarische zijstromen die gebruikt kunnen worden om hoogwaardige duurzame biopolymeren te synthetiseren. De groeiende vraag naar deze hernieuwbare biopolymeren is een van de drijvende krachten achter een groene economie en een duurzame toekomst. Bovendien creëert dit kansen voor nieuwe producten op zetmeelbasis met een hogere toegevoegde waarde en levert het daarom positieve bijdragen aan de algehele economische levensvatbaarheid van de agrifoodsector.

Samenwerking

Tijdens de langdurige samenwerking van WFBR met Archer Daniels Midland (ADM) werden er in diverse projecten pre-competitieve technologieën voor thermoplastische polymeerproducten uit zetmeel ontwikkeld. Deze projecten werden onder andere mede gefinancierd werden door de Nederlandse Topsector Agri&Food. In een eerder project hebben WFBR en ADM generieke technologie ontwikkeld voor de productie van hoogwaardige polyesters op basis van isoidide (een nieuwe bouwsteen uit zetmeel). Dankzij hun bijzondere thermo-mechanische eigenschappen bieden isoidide-polyesters veel mogelijkheden om te worden gebruikt in toepassingen die verder gaan dan alleen verpakkingen.

Doel

Het doel van dit project is het synthetiseren van een bredere groep van isoidide-bevattende polymeren en het verkrijgen van uitgebreide wetenschappelijke inzichten in hun mechanische, gasbarrière-, vezel- en filmvormende eigenschappen. Daarnaast zal hun industrieel relevante toepassingspotentieel in toepassingen als (voedsel)verpakkingen en coatings, textielvezels en industriële coatings worden onderzocht. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met vier industriële partners: ADM, Beckers Industrial Coatings, Holland Colours Apeldoorn en Refresco.