Nieuws

Op zoek naar ingrediënten met een plusje

Gepubliceerd op
20 januari 2017

Bioactieve ingrediënten zijn stoffen met een ‘plusje’. Ze remmen bijvoorbeeld de werking van enzymen die bloeddrukverhogend werken of een rol spelen in het ontstaan van diabetes. Wageningen Food & Biobased Research spoort deze waardevolle peptiden met gunstige gezondheidseffecten op. In eieren of in vissen, bijvoorbeeld.

Senior onderzoeker Aart van Amerongen over dit onderzoekswerk: ‘We hebben verschillende testmethoden voor high throughput screening ontwikkeld waarmee we heel efficiënt peptiden met een plusje kunnen opsporen. We knippen eiwitten op in kleinere peptiden en onderzoeken dan of enzymen met een te hoge activiteit geremd kunnen worden, waardoor gezondheidsklachten afnemen. Vaak zijn dit enzymen waartegen de farmaceutische industrie geneesmiddelen heeft ontwikkeld. Denk aan het Angiotensin Converting Enzyme, ACE, dat betrokken is bij de bloeddrukregulatie. Of aan DiPeptidyl-Peptidase-4, DPP-4, dat een rol speelt in de suikerhuishouding. Vervolgens kijken we welke peptiden de werking van deze enzymen afremmen en die remming moet niet zo sterk zijn als van geneesmiddelen, maar milder.'

Speciale voeding

Prettige eigenschap van dit soort peptiden is dat ze inzetbaar zijn in producten die gezondheidsbevorderend werken. Die zijn interessant voor mensen met gezondheidsklachten die hiervoor niet per se medicijnen hoeven te gebruiken. Als voorbeeld van een peptidenmengsel met een plusje kan een hydrolysaat van het ei-eiwit lysozym worden genoemd. Onderzoek naar de bioactiviteit van dit peptidenmengsel wees volgens Van Amerongen uit dat het een remmende werking heeft op zowel ACE als DPP-4. ‘We hebben daarbij samengewerkt met het bedrijf Newtricious en UMC Groningen, wat tot een patent heeft geleid voor een functioneel voedingsproduct. Dit product komt binnenkort op de markt.

Een ander product, MacuView, is al op de markt. Dit is speciale voeding voor mensen met de eerste tekenen van veroudering van het netvlies, zoals bij maculadegeneneratie, een belangrijke oogziekte. Het product is gebaseerd op carotenoïden en DHA die vanuit de matrix van de eidooier een hogere biobeschikbaarheid hebben.’ Van het bestaande vloeibare product heeft Wageningen Food & Biobased Research een poeder gemaakt dat veel langer houdbaar is. Onze inbreng daarbij was het vaststellen van de biobeschikbaarheid met behulp van een in vitro systeem met darmcellen.'

‘Plusjes’ in vissen

Een recent project van Van Amerongens collega Heleen van den Bosch richt zich op de valorisatie van bestanddelen uit vissen tot bioactieve ingrediënten. Het onderzoek richt zich op de bijvangst die in de netten van vissersboten aanwezig is. In drie pilotonderzoeken met platbodemvissen en ‘hogere zwemmers’ zoals haring en makreel, een samenwerking met collega's van Wageningen Marine Research, toonden Van den Bosch en haar collega-onderzoekers aan dat vissen rijk zijn aan stoffen met een plusje. ‘We troffen peptiden aan die ACE-remmend én ontstekingsremmend werken. We zijn nu op zoek naar partners waarmee we een business case kunnen bouwen. Daarbij kijken we ook over de grens. Zo hebben we sinds kort goede contacten en al enkele gezamenlijke projectvoorstellen met een Noors onderzoeksinstituut. Hopelijk groeit het contact uit tot projecten waarbij ook Nederlandse visserijbedrijven kunnen aanhaken.’

Neem contact op met de experts