Project

Optimale fruitkwaliteit voor keten en consument

Appels en peren worden in Nederland na de oogst bewaard, zodat het fruit het hele jaar beschikbaar is. Daar het niet mogelijk is om de kwaliteit van fruit tijdens bewaring te voorspellen, worden fruitpartijen te lang bewaard. Dit leidt tot bewaarverliezen. In deze publiek-private samenwerking worden daarom technieken ontwikkeld waarmee de bewaarbaarheid van fruit wel kan worden voorspeld.

Jaarlijks worden in Nederland 40 miljoen kilo appels en peren weggegooid met een waarde van 20 miljoen euro als gevolg van onvoldoende verkoopkwaliteit en vruchtrot na bewaring. Daarnaast wordt ook veel fruit door de consument weggegooid omdat de smaakbeleving onvoldoende is. De consument is na een teleurstellende aankoop vervolgens minder geneigd om hetzelfde product weer te kopen. Gevolg: extra verliezen in de supermarkten doordat het product niet snel genoeg verkocht wordt.

Voorspellingsmethode

De fruitteeltsector is daarom gebaat bij een voorspellingsmethode waarmee bij aanvang van de bewaring een inschatting gemaakt kan worden van het kwaliteitsverloop van het fruit. Op die manier kan enerzijds het ideale afzetmoment van het fruit bepaald worden en anderzijds de ideale bewaarconditie gekozen worden. Hierdoor kan een constante kwaliteit worden gegarandeerd met minder verliezen en een verhoogde consumptie van fruit als gevolg. Vanwege de wereldwijde voedselproblemen is het beperken van uitval van voedsel van extra groot belang.

Doelen

Ontwikkelen van en op praktijkschaal toepassen van technieken om de bewaarbaarheid van fruit te voorspellen vanaf de oogst om:

Aanpak

Het project bestaat uit twee onderdelen:

  1. Het ontwikkelen van detectietoetsen voor vruchtrotvoorspelling. Hiertoe worden aparte toetsen voor diverse vruchtrotschimmels ontwikkeld, en direct na de oogst toegepast. De resultaten van de toetsen worden vergeleken met de aantastingspercentages in de praktijkbewaring. Daarnaast wordt onderzocht welke maatregelen kunnen worden toegepast om de schade door rot tijdens de bewaring zoveel mogelijk te beperken.

  2. Het ontwikkelen van een smaak/kwaliteitsvoorspellingsmodel. Hiervoor worden innovatieve meetmethoden (waaronder niet-destructieve methoden) getoetst tijdens de bewaring van uiteenlopende partijen fruit in diverse praktijkrelevante bewaarcondities.

Resultaten

    Publicaties