Project

Partners gezocht: Beheersbare en verantwoorde thuisbezorging van voedsel in Amsterdam

Amsterdam is druk en vol. Niet alleen met toeristen, maar ook met bestelbusjes en vrachtverkeer om de 55.000 afnemers in de Foodservice en 6.000 in de retail te bevoorraden. Tegelijkertijd groeit E-commerce in de B-to-C business met voedsel als grootste stijger. Met dit project laat Wageningen Food & Biobased Research i.s.m. AMS Institute zien hoe ketenspelers kunnen bijdragen aan vermindering van logistieke overlast en ook inspelen op de wens van de klant. Op deze manier behouden bedrijven hun ‘licence to deliver’.

Overlast door voedsellogistiek zorgt voor vermindering van leefbaarheid in de wijk (lawaai, opstoppingen, gevaar op straat) en voor negatieve impact op duurzaamheid: hogere emissies (CO2 en fijnstof) en energieverbruik. AMS Institute ziet de gevolgen van de Corona-situatie als extra motivatie om nieuwe, maar pragmatische logistieke voedselconcepten te verkennen om in te spelen op deze snelle logistieke veranderingen. Als deze concepten tevens een voedselaanbod kan leveren dat zich richt op de gepersonaliseerde voorkeuren van de consument, ontstaan tevens mogelijkheden om het gebruik van verpakkingen en voedselverliezen te verminderen. Voorwaarde is dat deze vernieuwing in het voedselsysteem een duidelijke ‘licence to deliver’ krijgt waarmee de leefbaarheid in de wijk wordt verbeterd (makkelijk toegang tot gezond voedsel, minder verspilling en overlast) en het milieu wordt ontlast (minder energie, emissies en gebruik van verpakkingsmaterialen). Deze vernieuwing speelt in op een beheersbare en verantwoorde voedsellogistiek in Amsterdam. Resultaten zijn vertaalbaar naar andere steden en regio’s.

Het nieuwe thuisbezorgen

In dit project wordt een nieuw logistiek concept verkend door bundeling van logistieke criteria te optimaliseren voor B-to-C situaties. Concepten kennen diverse logistieke criteria, zoals levertijd (binnen 2-4u, 4-8u, etc.), assortimentsbreedte, voorraadruimte, (on)gekoeld, veilingsysteem voor aflevering, eigen producten of ook pakketjes van derde, zelf halen of bezorgen etc.. Een consument kijkt echter naar andere aspecten (KPI’s), zoals prijs, kwaliteit, gemak, betrouwbaarheid, flexibiliteit in afleveren etc. Elk logistiek criterium heeft impact op deze KPI’s en dit wordt beoordeeld op economische haalbaarheid.

Maar welke bundeling is zowel acceptabel voor de consument en economisch haalbaar voor de ondernemer? Hiervoor worden verschillende scenario’s gezamenlijk opgesteld en onderzocht op economisch haalbaarheid. Zo komen de laatste inzichten aan bod om voorraadbeheer voor on/offline voedselverkoop te combineren, het veilen van distributievolume, winkels als lokaal DC, het zelf ophalen van bestellingen op ‘gedeelde (nu nog lege)’ afhaalplekken in de binnenstad tot snelle 5G E-commerce concepten met kwaliteit gestuurde logistiek.

Uitnodiging tot samenwerking

Een consortium van Wageningen Food & Biobased Research i.s.m. AMS Institute staat open voor deelname van spelers uit productie, verwerkers, logistieke dienstverleners, retail, catering en burgerinstanties die de leefbaarheid in de buurt willen verbeteren. Met inbreng van financiële en persoonlijke bijdragen kunnen partners mede richting geven aan het onderzoek en de resultaten toepassen in hun eigen werkveld.  Helaas is deze uitvraag niet bedoeld voor deelname van andere kennisinstellingen of vragen van studenten die gerelateerd zijn aan dit onderwerp.