Project

Partners gezocht voor ontwikkeling duurzame koelsystemen

Binnen het PPS-project” Energieneutraal bewaring van landbouwproducten” is het doel om energieneutraal concept te ontwikkelen op basis van actieve koelcelwanden met een dag/nacht koudebuffer.

Duurzaamheid en productkwalieit

Bewaring en verwerking van geoogste producten kost veel energie. Gewenste product kwaliteit vraagt vaak om grote en ononderbroken vermogens. Het PPS-projectvoorstel is gericht op energieneutrale oplossingen waarbij duurzaam opgewekte koude/warmte gebufferd wordt om producten duurzaam te kunnen drogen, afkoelen en uiteindelijk gekoeld bewaren. Dompelkoeling in ijswater, maakt snelle en duurzaam afkoelen mogelijk; Toepassing van PCM in zonnedaken zorgt geeft een gelijkmatiger en duurzamer droogproces.;   Dag/nacht koude buffering in actieve koelcelwanden vergroot de temperatuur stabiliteit en kan ingezet worden om een homogener cel klimaat te realiseren.  

Ontwikkelen en testen van wandactivering

Wandactivering in gekoelde ruimtes is een vernieuwend concept op basis van bestaande technologie. Het is een soort vloerverwarming in de wand, die gebruikt wordt voor afgifte en latente buffering van koude. De bufferfunctie maakt het mogelijk om overdag op grote schaal -en zonder rendementsverlies- het overschot aan lokaal kleinschalig opgewerkte duurzame energie te bufferen en deze ‘s nachts -automatisch en zonder hulpenergie- weer nuttig te gebruiken voor temperatuurbeheersing van de ruimte. Wandactivering heeft de potentie om nauwe temperatuurverdeling in de ruimtes te realiseren, maar vraagt daarbij om een specifieke aansturing van de koelvlaksecties in de wanden. Om de techniek te ontwikkelen worden de volgende werkpakketten uitgevoerd:

  1. Modellering & simulatie van warmteoverdracht in de wand (T1.1)
  2. Modellering & simulatie op koelcel niveau (dynamische gedrag en temperatuur verdeling) (T1.2)
  3. Implementatie prototype (T1.3)
  4. Praktijktests en optimalisatie van regeling (T1.4)
  5. Kosten-batenanalyse (T1.5)

Gezocht testlocaties en leveranciers

Dit Publiek Private Samenwerking project (PPS) is goedgekeurd door de TKI Landbouw, Water, Voedsel. Voor uitvoering zijn wij op zoek naar aanvullende project partners die tegen een relatief geringe kind en in-kind bijdrage,  hun inzicht en kennis in deze duurzame energie technieken willen vergroten om hiermee een strategische voorsprong op te bouwen.  Wij streven er zo veel mogelijk na om deze ontwikkelingen uit te voeren in samenwerking met leverancier-installateur en eindgebruikers. Een mooie mix van kleine of grotere bedrijf bedrijven is wenselijk. Heeft dit uw interesse gewekt? Neem dan gerust contact met ons op.