Nieuws

Publiek-private samenwerking voor duurzame en gezonde dranken gestart

Gepubliceerd op
27 november 2020

Naar verwachting zal de vraag naar eiwitten in 2050 hoger zijn dan de planeet kan leveren en dit noodzaakt de agro-foodsector om dringend op zoek te gaan naar alternatieven. Op initiatief van het Protein Competence Centre (PCC) zijn Royal Cosun, AVEBE, The Coca-Cola Company, Wageningen Food & Biobased Research, NIZO, Van Hall Larenstein en Hanzehogeschool Groningen een publiek-private samenwerking begonnen om de complexe interactie tussen eiwitten en vezels van verschillende oorsprong te onderzoeken. Dit project heeft als doel om de vezel-eiwit interactie te ontrafelen en de toepasbaarheid hiervan naar een hoger plan te tillen via de ontwikkeling van dranken met een hoge voedingswaarde.

Dit zal de levensmiddelenindustrie in staat stellen om:

  • meer gebruik te maken van alternatieve eiwitbronnen, dat wil zeggen meer plantaardige in plaats van dierlijke bronnen;
  • efficiënter gebruik te maken van eiwitrijke reststromen, waarbij een ‘totale benutting’ voor de voedselproductie wordt bevorderd; en
  • innovatie op het gebied van plantaardige voedingsdranken te versnellen.

Meer flexibiliteit

Het is daarbij van cruciaal belang meer inzicht te krijgen in het mechanisme van de interactie tussen eiwitten en vezels en deze te linken aan hun effect op de fysieke, structurele en mechanische eigenschappen van complexe voedselsystemen, zoals die van voedingsdranken. Deze kennis zal de levensmiddelenindustrie een impuls geven en leiden tot meer opties voor duurzame plantaardige eiwitten met een hogere voedingswaarde en productkwaliteit.

Voedingsdranken, zoals bijvoorbeeld op diverse groepen consumenten gerichte voedingssupplementen, worden momenteel vervaardigd op basis van dierlijke eiwitten (zuivel). Om zowel de ecologische voetafdruk te verkleinen als een flexibeler gebruik van eiwitbronnen mogelijk te maken, richt men zich op het gedeeltelijk aanvullen van zuiveleiwitten met plantaardige eiwitten. Ingrediënten met plantaardige eiwitten bevatten ook vaak vezels, vooral als deze mild en duurzaam zijn verwerkt. Aangezien het eten van vezels vele gezondheidsvoordelen biedt en het voedingspatroon van mensen in de meeste westerse landen vaak te weinig vezels bevat, zijn voedingsvezels uit verschillende plantaardige bronnen interessante ingrediënten om voedingsdranken mee te verrijken. Eiwitvervanging en vezelverrijking in de drankformuleringen vormen echter een technologische uitdaging vanwege hun effect op de productkwaliteit Over het algemeen kunnen interacties tussen eiwitten en vezels in waterige media leiden tot instabiliteit tijdens bewaren, bijvoorbeeld door ongewenste structuur- of laagvorming (synerese). Zowel vanuit consument- als technologisch perspectief is dit niet wenselijk.

Het project is medegefinancierd door de Topsector Agri & Food en geregistreerd onder nummer: TKI-LWV19026. De einddatum van het project is 31 december 2021.

WUR Programma Proteins for Life

Het initiatief voor deze publiek-private samenwerking is ontstaan binnen het Protein Competence Centre (PCC) en vormt onderdeel van het WUR-onderzoeksprogramma Proteins for Life. Een wereld gebouwd op duurzame voedselsystemen, waarin iedere bewoner voldoende hoogwaardig eiwit op zijn bord krijgt. Dat is de visie van Wageningse onderzoekers die met het onderzoeksprogramma Proteins for Life tot uiting wordt gebracht. Een ambitie die alleen verwezenlijkt wordt als in westerse landen een omslag plaatsvindt naar een consumptiepatroon met meer plantaardige dan dierlijke eiwitten, en als de kwaliteit van de voeding in ontwikkelingslanden verbetert. Als het aan Wageningen Food & Biobased Research ligt, kunnen consumenten over tien jaar kiezen uit een divers aanbod van eiwitbronnen: zowel dierlijk als plantaardig, en met zowel insecten als micro-organismen. Bedrijven beschikken dan over de kennis en technologieën om aantrekkelijke vlees- en zuivelalternatieven te ontwikkelen die zich qua textuur, smaak en voedingswaarde kunnen meten aan vlees, maar vele malen duurzamer zijn.