Project

TIFN Food safety biofilms

Veel micro-organismen hebben het vermogen zich aan oppervlakten te hechten en zo biofilms te vormen. Micro-organismen ingebed in biofilms zijn vaak resistenter tegen antimicrobiële behandelingen. Voor de voedingsindustrie zijn deze biofilms problematisch, want ze zijn moeilijk te verwijderen van apparatuur en kunnen daardoor fungeren als voortdurende bron van contaminatie. Dit kan leiden tot vroegtijdig bederf, productverlies of voedselveiligheidsrisico’s.

Het project Biofilm LifeCycle is een van de vier projecten binnen het thema voedselconservering en -veiligheid van TI Food and Nutrition. Doel van dit project is om mechanistisch inzicht te verschaffen in het gedrag van micro-organisemen in biofilms om zo biofilmvorming te beheersen en (her) besmetting van voedingsmiddelen te voorkomen.

Aanpak en tijdspad

Dit project loopt over vier jaar en is verdeeld over vier deelprojecten:
  • Onderzoek naar biofilms in industriĆ«le productie-installaties die werken bij hoge temperaturen.
  • Onderzoek naar mesofiele sporenvormers in zuivelproducten en minimaal bewerkte voedingsmiddelen bij opslag bij lage temperaturen.
  • Onderzoek naar Lactobacillus als vertegenwoordiger van bederforganisme voor salade dressings, vlees, enz..
  • Onderzoek naar multi-species biofilms.

Resultaten

De impact van stamdiversiteit en omgevingsfactoren op de capaciteit om biofilm te vormen is bepaald met behulp van zowel referentie-stammen als voedselisolaten. Mechanistische aspecten werden geƫvalueerd met behulp van een defect in de functionaliteiten in het celoppervlak van mutanten en door middel van microarray technologie. Dit resulteerde in de identificatie van verschillende (kandidaat)genen die van invloed zijnop biofilmvorming.

Data werden gepresenteerd op verschillende internationale conferenties en zullen worden ingediend voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften in 2013.

Publicaties