Nieuws

Toxicologie partner in twee onderzoeksprojecten Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA)

Gepubliceerd op
26 november 2020

De afdeling Toxicologie van Wageningen University & Research is partner in een tweetal grote onderzoeksprojecten die gehonoreerd zijn in het NWO-programma voor de Nederlandse Wetenschapsagenda. In beide projecten wordt gewerkt aan dierproefvrije alternatieven voor het testen van de risico's en veiligheid van stoffen.

Virtual Human Platform 

Het project Virtual Human Platform, ingediend met de Universiteit Utrecht (instituut IRAS) als penvoerder, onderzoekt hoe de veiligheidsbeoordeling van chemicaliĆ«n en geneesmiddelen in de toekomst gedaan kan worden. Dit op basis van enkel gegevens van modellen die informatie opleveren over de menselijke fysiologie en biologie. Dat doet het consortium door het combineren van innovaties in datawetenschappen, het gebruik van fysiologisch relevante computermodellen en menselijke weefselkweekmodellen. Door het betrekken van transitiemanagement bij het onderzoek willen de onderzoekers de overgang naar een dierproefvrije veiligheidsbeoordeling van stoffen versnellen. Vanuit Wageningen University & Research is ook Wageningen Food Safety Research bij dit consortium betrokken.

LymphChip 

In het project LymphChip, ingediend met Universiteit Leiden (LUMC) als penvoerder, worden innovatieve 'orgaan-op-chip'-modellen onderzocht. Naast de afdeling Toxicologie van Wageningen University & Research is ook Wageningen Food & Biobased Research als partner bij dit project betrokken. In plaats van op proefdieren, kunnen de effecten van stoffen, nutriƫnten en medicijnen ook getest worden op miniatuurweefselmodellen die de respons van een orgaan nabootsen. Geen van zulke modellen bevat op dit moment een lymfestelsel, terwijl dit stelsel wel essentieel is voor onze gezondheid. De onderzoekers ontwikkelen 'orgaan-op-chip'-modellen met een ingebouwd lymfestelsel, als precisie-instrument in de strijd tegen immuun-gerelateerde aandoeningen.

Aanpak 

De consortia van beide projecten gaan in teamverband aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken binnen bereik komen. In de projecten werken de gehele kennisketen en maatschappelijke organisaties, zowel publieke als private partijen, nauw samen. De projecten krijgen financiering in de tweede ronde binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). In totaal is ruim 93 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is 81 miljoen euro afkomstig uit de Nationale Wetenschapsagenda, 12 miljoen wordt medegefinancierd door de (internationale) consortiapartners.