Project

Trusted source 1: Transparantie in de biologische sojaketen

Enkele bedrijven die zijn aangesloten bij Bionext (organisatie voor ketenversterking in de biologische sector) hebben in dit project verkend of in de keten van biologische soja de betrouwbaarheid van informatie in de hele keten kan verbeteren. Het gaat hierbij in het bijzonder om de herkomst, samenstelling, behandeling en de certificering van sojaproducten.

Meer structuur

Uit dit onderzoek is gebleken dat niet de betrouwbaarheid van informatie een issue is, maar vooral de beperkte beschikbaarheid van informatie. De uitwisseling van informatie tussen de ketenpartijen kan meer gestructureerd plaatsvinden door het gebruik van een gezamenlijke aanpak / systeem. Een eerste start in deze aanpak zou kunnen zijn om alle documenten over specifieke batches of ladingen te verzamelen. Gegeven de randvoorwaarden van de betrokken ketenpartijen wordt gedacht aan een hybride oplossing op basis van de combinatie van blockchain en relationele databases.

Geen vervolg

De consortiumpartijen zijn tot de conclusie gekomen dat op dit moment de business case rond een dergelijk systeem nog niet duidelijk is. Men wil nu eerst meer zicht krijgen op de te verwachten investeringen en baten voor elk van de betrokken partijen. Om die reden is besloten in 2019 geen vervolgonderzoek te starten binnen het Trusted Source project.