Nieuws

Volledig biobased dakbedekking komt binnen handbereik

article_published_on_label
21 februari 2022

Wageningen University & Research heeft samen met projectpartners BMI en Stora Enso een grote stap gezet op weg naar een 100% biobased alternatief voor bitumen dakbedekking. Dit is gedaan in DISCOVER 2, mede gefinancierd door Topsector Chemie, en een vervolg op een eerder project binnen het CBPM-programma.

Bitumen wordt veel gebruikt als basis voor dakbedekkingsproducten dankzij de uitstekende functionele eigenschappen van het materiaal. Nadeel is dat het uit aardolie wordt gemaakt, net als de polymeren APP en SBS die in veel dakbedekkingsproducten worden verwerkt. Daar komt bij dat de kwaliteit van het bitumenaanbod sterk wisselt. Dat komt mede door de sluiting van een aantal Europese bitumenfabrieken, onder andere in Rotterdam en Antwerpen.

Lignine als basis

In DISCOVER 2 hebben onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research gekeken naar milieuvriendelijke alternatieven voor bestaande dakbedekkingen die op bitumen zijn gebaseerd. Hiervoor werd een lange lijst van mogelijke alternatieven getest die allemaal op grote schaal beschikbaar zijn als zijstromen van de pulp- en papierindustrie en de agrofoodindustrie. Een van de alternatieve grondstoffen is lignine gebleken. Deze natuurlijke lijmstof heeft zich al bewezen als geschikt alternatief voor bitumen. Zo wordt het al toegepast in asfalt, met goede resultaten.

Mengbaarheid was grootste knelpunt

Grootste knelpunt was om de lignine en de andere benodigde biobased componenten te mengen tot een homogene massa. Dat is in het project goed gelukt. “Een cruciale stap”, aldus Richard Gosselink, expertiseleider van Wageningen Food & Biobased Research. “Om de componenten beter mengbaar te maken, hebben we fysische en chemische modificatietechnologie ingezet.” De opgedane technologische kennis wordt ook ingezet in een lopend project met als titel ‘100% biobased bitumen voor asfalt’. Gosselink: “Voor asfalt heb je een andere hardheid nodig dan voor dakbedekking, dus is er een andere samenstelling van biobased componenten nodig. Maar dankzij dit project hebben we nu een goed inzicht gekregen in het mengproces.”

Eerst prototype, dan opschalen

Wageningen Food & Biobased oriënteert zich nu op mogelijke partners om samen de volgende stap op weg naar 100% biobased dakbedekkingsproducten te maken. Die volgende stap is het maken van een prototype. Volgens onderzoeker Ted Slaghek van Wageningen Food & Biobased Research moet dit prototype er binnen drie jaar kunnen liggen: “De interesse vanuit de markt is groot. Dakbedekkingsproducenten zijn volop op zoek naar milieuvriendelijke alternatieven voor hun bestaande producten.” Hij verwacht dat het voor deze bedrijven met behulp van Wageningse kennis binnen 6 á 7 jaar mogelijk moet zijn de technologie op te schalen zodat er een volwaardig biobased alternatief op de markt komt.