Persbericht

Wageningen Food & Biobased Research opent unieke onderzoeksfaciliteit voor kwaliteitsbeheersing van versproducten

Gepubliceerd op
6 oktober 2017

Wageningen Food & Biobased Research opent op 6 oktober 2017 haar vernieuwde onderzoeksfaciliteit voor kwaliteitsbeheersing in de groente-, fruit- en bloemensector. In de faciliteit zijn kennis en expertise over naoogsttechnologie en agro food robotica samengebracht. Wereldwijd groeit de behoefte naar het behoud van kwaliteit. Bedrijven kunnen met de inzichten die zij in Wageningen opdoen hun producten langer vers houden en voedselverspilling terugdringen.

“Bedrijven hebben baat bij een duurzame versketen waarin de kwaliteit tijdens bewaring, transport en verkoop optimaal gestuurd wordt. Voedselverliezen worden hiermee teruggedrongen en er komt meer kwalitatief goed voedsel beschikbaar voor de wereldbevolking. Bedrijven versterken bovendien hun internationale marktpositie”, aldus Raoul Bino, algemeen directeur van de Agrotechnology & Food Sciences Group bij Wageningen University & Research.

Multidisciplinaire aanpak

Om wereldwijd tot duurzame versketens te komen is een multidisciplinaire aanpak nodig. In de vernieuwde onderzoeksfaciliteit zijn expertises rond de fysiologie, kwaliteit en houdbaarheid van versproducten gekoppeld aan robotica en vision technologie. De opgedane inzichten worden door Wageningse experts en bedrijven vertaald naar methoden waarmee de kwaliteit van producten snel, objectief en nauwkeurig te meten en te voorspellen is.

Veel onderzoeksmogelijkheden

Tijdens de opening op 6 oktober geven Wageningse experts demonstraties over diverse onderwerpen en kunnen ruim 100 relaties een kijkje nemen in de diverse onderzoeksruimtes: van een ATP-teststation waarin koelvoertuigen onder extreme klimaatomstandigheden van -20º tot +50º Celsius getest kunnen worden tot verpakkingsruimtes en een groot aantal afzonderlijk instelbare miniklimaatcellen. Er zijn ook speciale ruimtes voor robotica en vision onderzoek, waarin experts werken aan methoden voor snelle, objectieve en nauwkeurige kwaliteitscontrole. Het gebouw beschikt over een plaza die bedrijven kunnen huren voor demonstraties, workshops en trainingen.

Wereldwijd actief

Wageningen Food & Biobased Research doet al meer dan 80 jaar - zowel nationaal als internationaal - onderzoek naar de kwaliteit van verse groente, fruit en snijbloemen. Zo coördineren Wageningse experts het onderzoeksprogramma GreenCHAINge Groente & Fruit. Het doel van dit programma is te komen tot slimme ketens waarmee fabrikanten door betere kwaliteitsbeheersing het hele jaar door topkwaliteit groente en fruit kunnen leveren. Wagenings onderzoek maakt unieke innovaties mogelijk. Een voorbeeld is Cool – Research On The Move. Dit unieke concept is een samenwerking tussen Wageningen Food & Biobased Research en Fotein, waarbij kennis en techniek op gebied van naoogsttechnologie zijn gecombineerd in een mobiele onderzoeksfaciliteit. Met inzet van deze mobiele onderzoeksfaciliteit kunnen bedrijven en overheden in opkomende landen de kwaliteit en houdbaarheid van hun producten substantieel verhogen en zo nieuwe afzetmarkten aan boren.

Meer informatie op www.wur.nl/phenomea