Gevaren signaleren in de keten

Wageningen Food Safety Research werkt aan methoden en modellen voor het verkrijgen van vroegtijdig inzicht in het optreden van gevaren in de diervoeder- en voedselproductieketen.

Signalering bekende en onbekende gevaren

Het kan hierbij gaan om bekende gevaren die in andere producten voorkomen, maar ook om onbekende, nieuwe gevaren. Zo zijn bijvoorbeeld voorspellende modellen ontwikkeld waarmee het optreden van mycotoxinen in granen al vroeg in het seizoen – dus voor de oogst – ingeschat kunnen worden. Ook zijn er methoden waarmee effecten van allerlei factoren, bijvoorbeeld uit de omgeving of uit de keten, op het optreden van gevaren kan worden ingeschat. Op basis van deze informatie kan vroegtijdig inzicht in het optreden van gevaren worden verkregen, en indien nodig bijvoorbeeld meer gerichte controle plaatsvinden.

Signalering gevaren bij verandering van productiemethoden

Indien veranderingen plaatsvinden in de voedselproductie, kan dit leiden tot het meer (of juist minder) optreden van bepaalde gevaren in de keten. Het kan gaan om bijvoorbeeld het gebruik van andere ingrediënten, zoals nieuwe eiwitbronnen, of om het anders instellen van de tijd-temperatuur tijdens verwerking. Ook kan het zijn dat de voedselproductieketen anders ingericht wordt (bijvoorbeeld de opkomst van lokale productie). Bij elke verandering dient nagegaan te worden of dit kan leiden tot het vaker vóórkomen van een bepaald gevaar.