Nieuwe risico

Nieuwe risico's

Veranderingen in onze samenleving kunnen leiden tot nieuwe risico’s. Zoals het ontwikkelen van nieuwe technologieën in landbouw en voeding. De logistiek van grondstoffen voor levensmiddelen en diervoeders is veel complexer geworden. Net als klimaatverandering hebben al deze veranderingen gevolgen voor onze voedselveiligheid.

Nieuwe technologieën

Nieuwe technologieën worden toegepast in zowel de primaire productie als  bij het transport, opslag, verwerking en bereiding van diervoeders en voedselproducten. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe conserveringsmethoden en nanotechnologieën. Vaak ligt het accent op kansen en toepassingsmogelijkheden, en veel minder op mogelijke bedreigingen of nadelen. Wageningen Food Safety Research onderzoekt mogelijke risico’s van nieuwe technologieën op voedselveiligheid.

Complexe logistiek van grondstoffen

Niet alleen technologische ontwikkelingen kunnen een bedreiging vormen voor de voedselveiligheid. Ook de complexe logistiek van grondstoffen voor diervoeders en voedingsmiddelen en wereldwijde verschillen in regelgeving en handhaving kunnen van invloed zijn op de voedselveiligheid. Ook daar concentreert Wageningen Food Safety Research zich op. Zij geeft de overheid onder andere advies over beleidsontwikkeling en regelgeving.

Klimaatverandering

We kijken ook naar de gevolgen van klimaatverandering op voedselveiligheidsaspecten.Zo wordt door het veranderende klimaat een toename verwacht in de besmetting van granen met mycotoxinen (giftige stoffen uit schimmels). In samenwerking met andere onderdelen van  Wageningen UR kijken wij naar de invloed van klimaatverandering op het ontstaan van de mycotoxine deoxynivalenol in tarwe in Noordwest-Europa in 2040.

Toekomstig gevaar

De huidige systemen om verontreinigingen in voedsel op te sporen zijn reactief. Het is veel efficiënter om nieuwe gevaren te voorspellen. Wageningen Food Safety Research onderzocht met Europese partners of er indicatoren zijn, binnen en buiten de voedselproductieketen, die (direct of indirect)  waarschuwen voor een opkomend gevaar. Vele indicatoren werden geïdentificeerd en vooral gevonden in de domeinen: landbouw en toxicologie, handel, wetgeving en menselijk gedrag. Met deze kennis ontwikkelt Wageningen Food Safety Research samen met Wageningen UR partners een ‘early warning’ systeem voor de voorspelling van een opkomend gevaar in de voedselketen (Emerging Risks Detection Support System, ERDSS).

Informatieve EFSA filmpjes over opkomende risico's

De European Food Safety Authority maakt regelmatig filmpjes over voedselveiligheid.