Synthetische biologie

Synthetische biologie is het (her)ontwerpen en bouwen van organismen of delen daarvan. Het is een verzamelnaam van diverse technieken die gebruik maken van modulaire tools. Synthetische biologie kan worden toegepast bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld landbouw en voedselbehoeften. Wageningen Food Safety Research volgt de ontwikkelingen op de voet en beoordeelt de voedselveiligheidsaspecten.

Meer soorten planten

Door technologische ontwikkelingen en onderzoek hebben we de laatste jaren meer kennis gekregen over de werking van biologische systemen. Plantenrassen kunnen steeds sneller en nauwkeuriger genetisch aangepast worden met als doel hun diversiteit binnen en tussen soorten uit te breiden. Zodat ze bijvoorbeeld minder vatbaar zijn voor perioden van droogte, insecten plagen of infecties door schimmels, bacteriën of virussen.

Voedselproductie efficiënter en duurzamer

Daarnaast kan synthetische biologie de voedselproductie efficiënter en duurzamer maken. Voorbeelden zijn het op een andere manier en/of efficiënter produceren van voedingssupplementen zoals eiwitten, geur- en smaakstoffen. Ook kunnen technieken worden ontwikkeld voor het verbeteren van de productie, houdbaarheid en kwaliteit van voedselproducten.

Wageningen Food Safety Research beoordeelt voedselveiligheidsaspecten

Het Wageningen Food Safety Research draagt bij aan een verantwoorde introductie van dit soort producten. Dit doen we door een bijdrage te leveren aan regelgeving en onderzoek en het nauw volgen van de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van synthetische biologie. Met onze kennis en expertise beoordelen we voedselveiligheidsaspecten. Samen met andere onderdelen van de WUR en het RIVM kijken we wat de ontwikkeling betekent op het gebied van gezondheid, milieu, veiligheid en maatschappij.

Synthetische biologie