Moleculaire biologie

Wageningen Food Safety Research is actief bij nieuwe ontwikkelingen in de moleculaire biologie. Op dit werkterrein bestrijken we een breed spectrum van stoffen, die we screenen en beoordelen op risico. Daarnaast werkt Wageningen Food Safety Research aan methode-ontwikkeling.

Risicobeoordeling en screening

Wageningen Food Safety Research heeft diverse moleculairbiologische technieken voor risicobeoordeling en screening van:

  • natuurlijke stoffen
  • chemische contaminanten
  • dierbehandelingsmiddelen in voedsel en diervoeders

Methode-ontwikkeling

Ook voor het ontwikkelen van methoden voor veiligheidsbeoordeling gebruikt Wageningen Food Safety Research moleculair-biologische technieken bij:

  • nieuwe voedingsmiddelen
  • detectie van genetisch gemodificeerde organismen
  • detectie voedselpathogenen
  • detectie diermeel

Vraagstukken binnen toxicologie en voedingswetenschappen kunnen we met genomics-technieken benaderen. Bijvoorbeeld met DNA-microarrays, NMR, LC-MS en GC-MS.