onderzoeker aan het pipetteren

Thema's

Wageningen Food Safety Research speelt in op vragen over voedselveiligheid van nu en in de toekomst. We kijken naar (potentieel) gevaarlijke stoffen en onderzoeken de effecten van die stoffen in voeding en diervoeders.