Oud gebouw Rijkslandbouw proefstation Maastricht

Geschiedenis RIKILT

RIKILT is een instituut voor voedselveiligheid en in 1975 ontstaan door samenvoeging van het Rijkszuivelstation in Leiden en het Rijkslandbouwproefstation in Maastricht (zie foto). RIKILT stond voor Rijks- en Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten. Het instituut in Wageningen maakte toen deel uit van de beleidsdirectie Voedings- en Kwaliteitsaangelegenheden van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Opdracht

De opdracht van het nieuwe instituut was om meer fundamenteel onderzoek te verrichten. Behalve melk en zuivelproducten, diervoeders en meststoffen moesten ook vlees, plantaardige producten enzovoorts worden onderzocht.

Ook politiek belangrijk

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd voedselveiligheid  zowel maatschappelijk als  politiek belangrijk. RIKILT ging in die tijd ook aan de slag met dossierbeoordeling van diergeneesmiddelen in samenwerking met RIVM.

Zelfstandig

Het RIKILT werd zelfstandig en ging onderdeel uitmaken van Wageningen University & Research centrum. Het viel onder de Stichting DLO (Dienst Landbouwkundig Onderzoek). Het instituut moest de markt op en vele projecten voor het (inter)nationale bedrijfsleven, de productschappen en de EU werden binnengehaald.

Vaak ingeschakeld

De laatste jaren kreeg het onderzoek veel aandacht voor risicobeoordeling, normstelling en bepaling van genetisch gemodificeerde organismen in diervoeder(grondstoffen) en voedingsmiddelen. Bij kleine of grote voedselcalamiteiten werd RIKILT op basis van zijn specifieke expertise en overheidstaken vele malen bij onderzoek en controle ingeschakeld. Zo werd het microscopisch onderzoek ingezet voor controle op aanwezigheid van diermeel in diervoeders tijdens de BSE-affaire. Bij dioxineaffaires verrichtte RIKILT analytisch onderzoek van vele honderden monsters. Een groot voordeel was dat het instituut als een van de weinige laboratoria beschikte over een snelle en goedkope screeningsmethode (de CALUX).

Versterken positie

RIKILT heeft zijn unieke onafhankelijke positie als betrouwbaar laboratorium met vele taken voor het ministerie van EL&I en de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, weten te handhaven en te versterken. De laatste jaren speelt daarbij het onderzoek in internationaal EU-verband een steeds grotere rol.