milieucontaminanten

Milieucontaminanten

Het Wageningen Food Safety Research is nationaal referentielaboratorium (NRL) voor onderzoek naar de milieucontaminanten in voeding en diervoeding: dioxines en polychloorbifenylen (PCB's), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), en zware metalen en toxische elementen.