milieucontaminanten

Zware metalen en toxische elementen

Het Wageningen Food Safety Research is nationaal referentielaboratorium (NRL) voor onderzoek naar de milieucontaminanten in voeding en diervoeding zoals zware metalen en toxische stoffen.

NRL

Wageningen Food Safety Research is Nationaal Referentie Laboratorium voor zware metalen en toxische stoffen en betrokken bij de analyse hiervan in voedsel en diervoeding.
Dit is vastgelegd in:

Hierin staan de activiteiten beschreven die door Wageningen Food Safety Research worden toegepast als NRL op het gebied van zware metalen en toxische elementen volgens Verordening (EG) nr. 882/2004 en Richtlijn 96/23/EG van de Raad.

Onafhankelijke kwaliteitsbewaking

In het kader van onafhankelijke kwaliteitsbewaking en het valideren en vergelijken van testmethoden neemt Wageningen Food Safety Research deel aan ringonderzoeken die worden georganiseerd door het EU-RL en door derde partijen, en aan validerende en vergelijkende interlaboratoriumonderzoeken. De resultaten worden aan het EU-RL gerapporteerd en besproken.