Diergeneesmiddelen

Onze voedingsmiddelen mogen geen resten van diergeneesmiddelen bevatten. Hierop wordt binnen de EU dan ook streng gecontroleerd. Wageningen Food Safety Research is Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) voor onderzoek van diergeneesmiddelen in producten van dierlijke oorsprong.

De NRL-functie heeft betrekking op diergeneesmiddelen die de gezondheid van dieren bevorderen zoals:

  • antibiotica (sulfonamiden, quinolonen, tetracyclinen, macroliden en aminoglycosiden)
  • antihelmintica
  • coccidiostatica
  • stoffen als acetylsalicylzuur en ibuprofen (zogenaamde NSAID's)

Niet-geregistreerde antibiotica

Daarnaast heeft de NRL-unctie ook betrekking op niet-geregistreerde antibiotica zoals bijvoorbeeld nitrofuranen, malachietgroen en chlooramfenicol. Producten als vlees, melk en eieren worden allemaal getest op de aanwezigheid van diergeneesmiddelen.

Een volledig overzicht van deze stoffen (en stofgroepen) staat in Verordening (EU) 2017/625.

Regelmatige ringtesten

Binnen dit NRL worden regelmatig ringtesten georganiseerd waaraan geïnteresseerde laboratoria kunnen deelnemen.