Stoffen meten en opsporen

Een van de belangrijkste taken van Wageningen Food Safety Research is het meten en opsporen van stoffen in voeding. Het gaat dan met name om stoffen die wellicht negatieve effecten hebben op mens en dier. We leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan veilig voedsel.

Wageningen Food Safety Research werkt in opdracht van de overheid, maar ook ngo's en het bedrijfsleven behoren tot onze klantenkring.

Analysemethodes

We hebben een hele range van analysemethodes in huis waarmee we tal van stoffen in voeding en diervoeders kunnen meten en opsporen. Ook ontwikkelen we nieuwe methodes om nog meer stoffen beter en sneller te analyseren.

Download voor een volledig overzicht van onze metingen en analyses: ‘Analytical expertise for safe food. For private and public partners.’

In de navigatie hieronder kunt u meer lezen over de stoffen die wij meten en opsporen in voeding.