Nieuws

Tool om kwetsbaarheid voor voedselfraude in te schatten

Gepubliceerd op
15 januari 2016

Wageningen University, RIKILT Wageningen UR en de VU Amsterdam hebben de wetenschappelijke basis gelegd voor een tool waarmee bedrijven hun kwetsbaarheid voor voedselfraude in kunnen schatten. De Food Fraud Vulnerability Assessment Tool (FFVA) tool is deze week gelanceerd.

Proactief reageren op voedselfraude

Wereldwijde voedselschandalen tonen steeds aan dat bedrijven harder moeten optreden tegen de risico's van fraude met levensmiddelen. De schade voor de wereldwijde voedselindustrie wordt geschat op 30 tot 40 miljard dollar per jaar. Autoriteiten, consumenten en andere belanghebbende partijen verwachten dat de levensmiddelenindustrie proactief reageert op mogelijke voedselfraude. De huidige systemen voor het beheer van voedselveiligheid zijn echter niet op deze taak berekend. De aanpak van voedselfraude vraagt om andere inzichten en  vaardigheden.

De tool FFVA is ontwikkeld door SSAFE, een samenwerking van 9 multinationals, Wageningen UR en de VU Amsterdam. Speciaal voor bedrijven is een E-tool en een spreadsheetversie geproduceerd door SSAFE en PwC. Downloads zijn te vinden op de site van PwC.

Risicofactoren

De FFVA tool bestaat uit vijftig vragen om te beoordelen hoe kwetsbaar het bedrijf is voor voedselfraude. De vragen hebben betrekking op de risicofactoren die bepalend zijn voor de kwetsbaarheid voor voedselfraude. Dat zijn vragen over opportunities (geschikt doelwit), motivations (gemotiveerde dader) en controlemaatregelen. De vragen richten zich niet alleen op de toeleveranciers, maar ook op de eigen organisatie, afnemers, het supply chain network, en de wijdere externe omgeving.