Project

Call for partners: Optimale functionaliteit en veiligheid van plantaardige eiwitten voor voeding

Wageningen University and Research bundelt binnen dit PPS-project kennis en expertise om inzicht te krijgen in de functionaliteit en veiligheid van het gebruik van nieuwe plantaardige eiwitten als voedselingrediënten. We werken aan eiwitbronnen die we samen met de projectpartners selecteren. Het belangrijkste doel van het project is het verbeteren van de technische functionaliteit en veiligheid van verschillende verwerkte plantaardige eiwitten. Geïnteresseerde industriële partners worden van harte uitgenodigd om aan dit project deel te nemen.

Om aan de groeiende vraag naar plantaardige eiwitten te kunnen voldoen, is het voor de industrie essentieel om functionele en veilige eiwitproducten te ontwikkelen. Daarom heeft dit project tot doel potentiële chemische en microbiologische gevaren in opkomende plantaardige eiwitten te identificeren en het productieproces te optimaliseren om deze gevaren te minimaliseren en tevens de functionaliteit en verteerbaarheid te optimaliseren. Hiervoor kan de nu beschikbare kennis van traditionele procestechnologieën worden toegepast in nieuwe combinaties om functionelere en veiligere voedingsproducten te produceren.

Geïntegreerde aanpak

Binnen dit meerjarige project werken we voor  aan 1 of 2 eiwitbronnen die we samen met de projectpartners selecteren. Peulvruchten zouden een interessante eiwitbron kunnen zijn. Verschillende gevaren zullen worden onderzocht en geprioriteerd voor de geselecteerde eiwitbronnen, zoals procescontaminanten, allergenen, residuen van bestrijdingsmiddelen, plantentoxines, antinutritionele factoren en microbiële sporenvormers. Het mogelijk voorkomen van  deze gevaren in de grondstoffen zal worden beoordeeld en (combinaties van) procestechnologieën worden verkend, gericht op verbeterde technische functionaliteit en veiligheid van de verwerkte plantaardige eiwitten. Vervolgens zullen de meest veelbelovende processen experimenteel gevalideerd worden met behulp van relevante factoren voor eiwitfunctionaliteit en voedselveiligheid.

Projectdoelen

  • Onderzoek naar de combinaties van procestechnologieën
  • Samenwerken met telers, plantenveredelaars, ingrediëntenproducenten, voedselproducenten, technologieleveranciers, onderzoekers
  • De effecten en oplossingen met betrekking tot voedselveiligheid van plantaardige eiwitten beter begrijpen
  • Uiteindelijk de functionaliteit en veiligheid van plantaardige eiwitten optimaliseren

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om zich bij deze Publiek Private Samenwerking (PPS) aan te sluiten. Vooral bedrijven of organisaties die actief zijn in de landbouw, plantenveredeling, ingrediëntenproductie, voedselproductie en/of technologieleveranciers worden uitgenodigd om te reageren. LNV subsidieert 50% en deelname aan dit PPS vereist medefinanciering van 50% van het budget.