Nieuws

Ine van der Fels-Klerx benoemd tot buitengewoon hoogleraar Economie van Voedselveiligheid aan Wageningen University

Gepubliceerd op
3 september 2019

De raad van bestuur van Wageningen University & Research (WUR) heeft dr.ir. H.J. (Ine) van der Fels-Klerx benoemd tot buitengewoon hoogleraar Food Safety Economics. De leerstoel, die op 1 augustus 2019 start, is onderdeel van de Leerstoelgroep Business Economics en wordt mogelijk gemaakt door Wageningen Food Safety Research (WFSR).

Keuzes maken

Voor het borgen van de voedselveiligheid in plantaardige en dierlijke productieketens hebben bedrijven wettelijke en bovenwettelijke systemen en procedures, en voeren monitoring uit. De overheid controleert hierop door het uitvoeren van inspecties bij bedrijven op hun systemen en via monitoring. Omdat er veel voedselveiligheidsgevaren, producten en bedrijven zijn, moeten hierin keuzes worden gemaakt binnen de beschikbare budgettaire ruimte. Daarnaast vraagt de wet dat de inspectie zo veel mogelijk risicogebaseerd is.

Meer objectief en transparant

Met de nieuwe leerstoel Food Safety Economics, worden ook economische aspecten van de voedselproductieketens meegenomen in de keuze van uit te voeren inspecties en monitoring. Zowel bedrijfsleven als overheid zijn gebaat met deze aanvulling omdat het de besluitvorming beter onderbouwt en meer objectief en transparant maakt.

De leerstoel is ondergebracht bij de Leerstoelgroep Business Economics van Wageningen University & Research, onder leiding van prof. Alfons Oude Lansink. De leerstoelgroep Business Economics richt zich op het ondersteunen van de besluitvorming van stakeholders in voedselproductieketens door het analyseren en evalueren van hun risico’s en hun economische, milieugerelateerde- en sociale prestaties.

Voorspellende systemen en prioritering gevaren

Ine van der Fels-Klerx is expertisegroepleider van Agroketens bij Wageningen Food Safety Research. Deze groep richt zich op evaluatie en analyse van voedselveiligheidsgevaren in dierlijke en plantaardige productieketens. Zij werken onder andere aan voorspellende systemen voor optreden van voedselveiligheidsgevaren en aan de prioritering van de gevaren. Op tijd inzicht in gevaren voor de voedselveiligheid en prioritering van deze gevaren draagt bij aan preventie en betere beheersing van de veiligheid. Ook ondersteunt het de onderbouwing van (risicogebaseerde) monitoringsprogramma’s.

Ine van der Fels-Klerx (1971) studeerde Animal Sciences aan de Wageningen Universiteit en werkte na haar afstuderen een aantal jaren bij het Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Geiten in Lelystad. In 2001 promoveerde zij op het gebied van Animal Health Economics bij de Leerstoelgroep Bedrijfseconomie aan de Wageningen Universiteit. Zij werkte hierna 3 jaar bij het RIVM aan kwantitatieve microbiële risk assessments in voedselproductieketens. Sinds 2004 werkt zij binnen de ketengroep van WFSR aan het modelleren van contaminanten in diervoeder- en voedselproductieketens. Ine van der Fels-Klerx coördineert (inter)nationale projecten op het gebied van voedselveiligheid en treedt op als adviseur bij de EFSA en de topsectoren.