Stage

Internship Methode ontwikkeling analyse alfa emitters mbv alfaspectrometrie en/of ICP-MS

In het monitoringprogramma van voedsel, diervoeders en milieu matrices is het wettelijk vastgelegd dat er binnen het WFSR diverse alfa emitters waaronder Uranium-238 (U-238), Thorium-232 (Th-232) en Plutonium isotopen (Pu-238, Pu-239 en Pu-240) worden gemeten in diverse voedsel- en diervoederproducten.

Behalve deze radionucliden zijn er nog andere alfa-stralende radionucliden met een hoge radiotoxiciteit. Dit zijn bijvoorbeeld Ra-226 en Po-210.

Al deze radionucliden komen deels van nature voor, maar kunnen ook vrijkomen bij een kernongeval. In tijden van een kernongeval is het van belang dat WFSR in een korte tijdsperiode de activiteiten van deze nucliden onderzoekt in verschillende producten.

De analyse van Ra-226, Pb-210 en Po-210 wordt op dit moment nog niet volgens een standaard methode uitgevoerd. Voor Pb-210 en Po-210 lijkt een radiochemische methode de meest aangewezen methode, voor Ra-226 kan dit ook met behulp van een ICP-MS analyse worden bepaald.

Onderzoeksopdracht

De onderzoeksopdracht bestaat uit het ontwikkelen en optimaliseren van de opwerking van verscheidene soorten voedselmonsters met behulp van extractie chromatografie waarna de analyse ofwel met alfaspectrometrie ofwel met behulp van een ICP-MS meting zal plaatsvinden.

Beschrijving van projectactiviteiten

Dit studentenproject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Literatuuronderzoek naar de huidig toegepaste methodes
 • Doelstelling en plan van aanpak omschrijven
 • Mogelijk bezoek aan andere organisaties die dergelijke metingen al uitvoeren
 • Experimentele opzet maken
 • Inwerken op analysemethoden
 • Monsters selecteren om te analyseren
 • Het uitvoeren van analyses
 • Data-analyse
 • Opleveren van een eindrapportage en het houden van een presentatie

Wij zijn op zoek naar een student die:

 • Het leuk en interessant vindt om te innoveren, en mee te werken aan nieuwe technieken
 • Goed in teamverband kan werken, maar dit ook zelfstandig goed kan
 • Graag zijn/haar kennis wil verbreden op het gebied van de meettechnieken die in het vakgebied radioactiviteit worden toegepast.
 • Zijn/haar analytische vaardigheden toepassen en uitbreiden op het gebied van monster opwerking ten behoeve van de analyse op de alfaspectrometrie-opstelling en de ICP-MS