Nieuws

Mest en maaisel voor insectenkweek

Gepubliceerd op
14 april 2022

Wageningen University & Research (WUR) gaat in samenwerking met publieke en private partners onderzoeken of maaisel en mest gebruikt kunnen worden als voedingsbodem voor de kweek van insecten. Zo kunnen zij dienen als voedselbron voor bijvoorbeeld kippen of varkens. Dit project ‘Comysect’ is een mooi voorbeeld van circulaire landbouw.

Om zogenaamde reststromen zoals mest, sloot- en bermmaaisel geschikt te maken als voedingsbodem voor insectenkweek moeten de onderzoekers deze composteren, fermenteren en er schimmels op laten groeien. Vervolgens wordt gekeken of de voedingsbodem veilig en voedzaam is. Als dit zo blijkt te zijn, kunnen insecten ingrediënten zijn voor diervoeders en op die manier het gebruik van minder duurzame grondstoffen (zoals geïmporteerde soja) verminderen.

Ongewenste stoffen

In het project wordt gebruik gemaakt van de kennis en technologie die al bestaat binnen de champignonteelt. Een champignon is een schimmel en schimmels zijn in staat om eventuele ongewenste stoffen biologisch af te breken en/of te absorberen. Ook door middel van composteren kunnen ongewenste stoffen worden afgebroken, zoals bijvoorbeeld dierbehandelingsmiddelen die aanwezig kunnen zijn in mest. Daarnaast worden composteertechnieken toegepast in combinatie met schimmels om de houtachtige onderdelen van het maaisel beter verteerbaar te maken voor insecten.

Het doel van het onderzoek is om ‘waardeloze’ reststromen zoals maaisel en mest met deze technieken waardevol te maken voor insectenkweek. Composteerbedrijven kunnen er goedkopere en duurzame voedingsbodem van maken voor de insectenkweek en daarvan profiteren ook de insectenbedrijven.

Met dit project werkt de WUR dus aan relatief low-tech oplossingen voor hoogvolume biomassa (o.a. mest en maaisel) als voedingsbodem voor een groeiende insectensector en wordt een duurzame bijdrage geleverd aan de Nederlandse circulaire economie.