Nieuws

Oplossen aflatoxineprobleem in Afrika vraagt holistische benadering

Gepubliceerd op
15 maart 2021

In Afrika is de verontreiniging van voedsel en diervoeders met aflatoxine, een natuurlijke gifstof, een groot probleem. Er is over dit onderwerp al veel in kaart gebracht, maar mogelijke oplossingen richten zich vaak op één facet of regio en zijn daarom niet altijd even effectief of bruikbaar in andere regio’s.

Dit blijkt uit een literatuurstudie van Wageningen University & Research die in opdracht voor het Partnership for Aflatoxin Prevention in Africa (PACA) is uitgevoerd. De onderzoekers pleiten voor een holistische benadering van het aflatoxine probleem, waarbij alle aspecten moeten worden samengebracht.

Belemmering groei en ontwikkeling jonge kinderen

Aflatoxines zijn een groep natuurlijke gifstoffen die kankerverwekkend kunnen zijn en de groei en ontwikkeling van jonge kinderen ernstig kunnen belemmeren. Ze worden gevormd door schimmels tijdens teelt en opslag van voedingsmiddelen en worden onder andere gevonden in pinda’s, noten, gedroogd fruit en granen zoals mais. In Afrika komt deze verontreiniging op grote schaal voor en kinderen worden al op zeer jonge leeftijd hieraan blootgesteld.

Naast het gezondheidsaspect vormt de aflatoxine ook een belemmering voor de ontwikkeling van de agrarische sector en daarmee de bevordering van de werkgelegenheid en economische groei.

Gegevens per land variëren

Uit de literatuurstudie van de Wageningse onderzoekers blijkt dat de negatieve effecten van aflatoxine voor Afrika al duidelijk beschreven zijn en dat er diverse initiatieven bestaan om het probleem aan te pakken. Toch ontbreekt een brede effectieve aanpak. Dit wordt veroorzaakt doordat slechts een heel beperkt aantal Afrikaanse landen goed in beeld hebben wat de geografische verspreiding is, de omvang van de verontreiniging, de impact op de gezondheid, de economische gevolgen en de kosten en effectiviteit van de risicobeperkende maatregelen voor aflatoxine. Ook variëren de beschikbare gegevens per land over de natuurlijke gifstof en zijn boeren en handelaren zich niet altijd bewust van het probleem.

Samenwerking

Om al deze verschillende aspecten goed te begrijpen en in kaart te brengen is een holistische aanpak noodzakelijk. Een van de aanbevelingen in de literatuurstudie, gecoördineerd door Wageningen Food Safety Research, betreft de samenwerking tussen bestaande regionale en pan-Afrikaanse netwerken en partnerschappen, die werken aan voorlichting en ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van (het voorkomen van) aflatoxine.